ขีดเส้น 15 พ.ค.นี้ ห่วงเกษตรกรเสียสิทธิ์เงิน 5,000 บาท

ขีดเส้น 15 พ.ค.นี้ ห่วงเกษตรกรเสียสิทธิ์เงิน 5,000 บาท

ขีดเส้น 15 พ.ค.นี้ ห่วงเกษตรกรเสียสิทธิ์เงิน 5,000 บาท

รูปข่าว : ขีดเส้น 15 พ.ค.นี้ ห่วงเกษตรกรเสียสิทธิ์เงิน 5,000 บาท

รัฐบาลเตือน เกษตรกรอาจเสียสิทธิ์ ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรเงิน 5,000 บาท เหตุไม่ได้อัปเดตข้อมูลใน 3 ปี ให้รีบติดต่อหน่วยงานโดยตรงภายใน15 พ.ค.นี้ เช่น เกษตรกรทำประมงติดต่อ สนง.ประมง สวนยาง กรมหม่อนไหม

วันนี้ (10 พ.ค.2563) เฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความเตือนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยา จากรัฐตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ COVID-19 จำนวนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.–ก.ค.นี้

ทั้งนี้ หากใครเคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการอัปเดต หรือปรับปรุงข้อมูลในระยะ 3 ปี ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ดังนี้

  • เกษตรกรปลูกพืช ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
  • เกษตรกรทำประมง ติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด
  • เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด
  • เกษตรกรทำสวนยาง ติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทย
  • เกษตรกรปลูกอ้อย ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  • เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหม ติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม
  • เกษตรกรปลูกใบยาสูบ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยา จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน