กทม.เตือน "ไม่ใส่หน้ากาก" ห้ามเข้าสวนสาธารณะ

กทม.เตือน "ไม่ใส่หน้ากาก" ห้ามเข้าสวนสาธารณะ

กทม.เตือน "ไม่ใส่หน้ากาก" ห้ามเข้าสวนสาธารณะ

รูปข่าว : กทม.เตือน "ไม่ใส่หน้ากาก" ห้ามเข้าสวนสาธารณะ

กทม.แจ้งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ป้องกัน COVID-19 หลังเจอคนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขู่เชิญออกนอกพื้นที่ทันที แต่ถ้ามีคนฝ่าฝืนมาก อาจจะเสนอปิดรอบ 2 เพื่อป้องกันโรค

วันนี้ (12 พ.ค.2563) จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ที่มีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม.ในฐานะผู้อำนวยการเป็นประธาน รายงานว่าในพื้นที่กทม. พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,529 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่ม  2 คน ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย  1,459 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 45 คน

ทั้งนี้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้ราย งานต่อที่ประชุม ว่า จากการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนด้วยดี ยกเว้นภายในสวนสาธารณะ

 

ซึ่งแม้ กทม.จะตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรการผ่อนปรน เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้เข้าใช้บริการ และอนุญาตให้เฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการในสวนได้

รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเข้าใช้สวน ทั้งบริเวณทางเข้า และบริเวณทั่วไปภายในสวน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวนให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

ไม่ปฏิบัติตามถูกเชิญออก-ปิดพื้นที่

โดยยังคงมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด กทม. แจ้งให้ทราบ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม

บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย แม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่เชื่อ และปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะแจ้งเตือน 

ดังนั้นคณะกรรมการศูนย์ฯ จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจ ในฐานะคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกอ.รมน.กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วงเช้า และเย็นที่ประชาชนนิยมใช้บริการสวนสาธารณะ

หากตรวจพบบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เจ้าหน้าที่จะเชิญออกนอกพื้นที่สวน และหากมีประชาชนจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการศูนย์ฯ อาจเสนอปิดสวนสาธารณะงดให้บริการ เพื่อป้องกัน COVID-19 รอบใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน