ปักหลักค้านจัดเวทีฟังความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ "จะนะ"

ปักหลักค้านจัดเวทีฟังความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ "จะนะ"

ปักหลักค้านจัดเวทีฟังความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ "จะนะ"

รูปข่าว : ปักหลักค้านจัดเวทีฟังความเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ "จะนะ"

แย้ง ศอ.บต.จัดรับฟังความเห็นพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ "จะนะ" EnLAW ชูข้อกฎหมาย เวที 14-20 พ.ค. นี้ไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม ฝืนการคุมโรคระบาด ด้านตัวแทนชาวบ้านปักหลักหน้าศาลากลางสงขลา ขณะที่ภาคประชาชนหลายองค์กรร่อนแถลงการณ์ขอให้ทบทวน

วันนี้ (13 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ EnLAW เผยแพร่ความเห็นทางกฎหมาย กรณีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ออกประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน และ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค.นี้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา ระบุว่า กระบวนการและหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศรับฟังความคิดเห็นของ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าว มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อประชาชน

โดย EnLAW เห็นว่าวิธีการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของ ศอ.บต. ไม่อาจทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลได้อย่างแท้จริง และเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 อาจฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและยังเป็นการละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ กระบวนการปิดประกาศและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนยังขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เนื่องจากการกำหนดนิยามผู้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตผลกระทบตามความเป็นจริง เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และข้อมูลที่ปิดประกาศก็ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น

หลายฝ่ายร้อง ศอ.บต.ยกเลิกเวทีฟังความเห็น

EnLAW ยังเรียกร้องให้ ศอ.บต. ยกเลิกกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดโดยทันที และหากจะมีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นใหม่ภายหลังจากที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการให้ข้อมูล พร้อมกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นให้เหมาะสมสอดคล้องตามหลักการและเจตนารมณ์ของสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

ขณะที่ “เครือข่ายพื้นที่นี้...ดีจัง” ก็ได้เผยแพร่แถลงการณ์ “หยุดเวทีรับฟังความเห็นไม่ชอบธรรม ยุติอุตสาหกรรมจะนะ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนยั่งยืน” โดยขอให้ทบทวนโครงการฯ และรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและวิถีชุมชนที่ยั่งยืน มากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ พร้อมขอให้ยุติการจัดเวทีรับฟังความเห็นในวันที่ 14 -20 พ.ค.นี้ เนื่องจากเป็นการจัดเวทีที่ไม่เป็นธรรมเพราะอยู่ในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมสถานการณ์ COVID-19 อีกทั้งเป็นช่วงเดือนรอมฎอนถือศีลอด ที่อาจเป็นการจำกัดผู้เข้าร่วม พร้อมแนบรายชื่อกลุ่มเครือข่ายพื้นที่นี้...ดีจัง จากทั่วประเทศ

ด้านคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เผยแพร่แถลงการณ์ยกเลิกเวทีปาหี่ของ ศอ.บต. และหันมาฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ทั่วถึง และรอบด้าน เช่นกัน โดยชี้ว่าการอนุมัติให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ อ.จะนะ ภายใต้โครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เมื่อ 7 พ.ค.2562 รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามเร่งรัดกระบวนการดำเนินโครงการฯ มาโดยตลอด ซึ่งความพยายามที่จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 14-20 พ.ค.นี้ ถือเป็นความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก แสดงถึงความไม่เข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของอิสลาม และมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 กป.อพช. จึงเสนอให้รัฐบาลยุติทุกการดำเนินการของโครงการฯ ภายใต้การดำเนินการของ ศอ.บต. และทบทวนมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด

ปักหลักรอคำตอบหน้าศาลากลางสงขลา

สำหรับสถานการณ์การคัดค้านในพื้นที่เริ่มยืดเยื้อ เมื่อ “ไครียะห์ ระหมันยะ” และชาวบ้านรวม 3 คน ตัดสินใจปักหลักชุมนุมบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อรอคำตอบ หลังร่วมกับชาวบ้านในเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (12 พ.ค.) เรียกร้องให้ยกเลิกการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

น.ส.ไครียะห์ ยังได้เขียนจดหมายเปิดผนึก “จดหมายน้อย ถึงปู่ประยุทธ์” เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รับฟังเรื่องราวของลูกหลานชาวประมงทะเลจะนะ และยกเลิกการจัดเวทีพร้อมทบทวนการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมระบุว่าจะปักหลักอยู่ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาจนกว่านายกฯ จะมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

 

กลับขึ้นด้านบน