ททท.วางแผนรองรับนักท่องเที่ยว หลังการระบาด COVID-19

ททท.วางแผนรองรับนักท่องเที่ยว หลังการระบาด COVID-19

ททท.วางแผนรองรับนักท่องเที่ยว หลังการระบาด COVID-19

รูปข่าว : ททท.วางแผนรองรับนักท่องเที่ยว หลังการระบาด COVID-19

ททท.คาดการณ์ว่ากลุ่มเจนวาย จะเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มเดินทางท่องเที่ยวหลังการระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวรองรับวิถีชีวิตใหม่ ที่จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวทั่วโลกด้วย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.เตรียมรับการคลายล็อกดาวน์ประเทศ จากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ไว้ 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 เตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อมสร้าง รองรับการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal พร้อมสื่อสารการตลาดว่าประเทศไทย ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินึกถึง

ระดับที่ 2 หากหลายเมืองปลดล็อกการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างน้อยร้อยละ 50-60 จะเน้นนักท่องเที่ยวบางชาติที่มีการควบคุมโรคได้ดี สามารถเดินทางได้โดยมีใบอนุญาตจากแพทย์ แต่การเดินทางยังต้องอยู่ในการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำและระดับที่ 3 หากทุกอย่างเปิดหมดต้องเตรียมตัวรับมือกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป

ก่อนจะเปิดรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว ททท.จะร่วมหารือกับภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวบรวมเป็นแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเสนอรัฐบาลเพื่อของบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟูจากงบเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความเสียหายและจัดทำแผนฟื้นฟู 3-6 เดือนนี้ร่วมกัน

ททท.มองว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่พร้อมออกเดินทางหลังการระบาดคลี่คลาย คือกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 23-40 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบคิดนอกกรอบ ชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจึงต้องปรับตัวให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนบริการของตัวเองให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อรองรับกระแสการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังประเมินว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือการเปลี่ยนแปลงภายใต้ New Normal การท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยมากขึ้น และไม่สามารถคาดหวังนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ เช่น กรุ๊ปทัวร์ได้แล้ว แต่หลังจากนี้ไปการเดินทางท่องเที่ยวจะเปลี่ยนมาเป็นกรุ๊ปขนาดเล็กมากขึ้น หรือเดินทางด้วยตัวเอง และรูปแบบการท่องเที่ยวจะเป็นระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

รวมทั้งเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะหันมาสนใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ส่วนคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยปีนี้ (63) น่าจะอยู่ที่ 14-16 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยคาดอยู่ที่ 80-100 ล้านครั้ง

 

 

กลับขึ้นด้านบน