กทม.ปรับปรุง "ถนนข้าวสาร" คืบ 91% จัดบิ๊กคลีนนิ่ง 20 พ.ค.นี้

กทม.ปรับปรุง "ถนนข้าวสาร" คืบ 91% จัดบิ๊กคลีนนิ่ง 20 พ.ค.นี้

กทม.ปรับปรุง "ถนนข้าวสาร" คืบ 91% จัดบิ๊กคลีนนิ่ง 20 พ.ค.นี้

รูปข่าว : กทม.ปรับปรุง "ถนนข้าวสาร" คืบ 91% จัดบิ๊กคลีนนิ่ง 20 พ.ค.นี้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยการปรับปรุงถนนข้าวสารคืบหน้า 91% คาดแล้วเสร็จวันที่ 18 พ.ค.นี้ และเตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning ในวันที่ 20 พ.ค.นี้

วันที่ 14 พ.ค.2563 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าและรับทราบปัญหาโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสารให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงาม คงทน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งรองรับการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ แบ่งโซนการขายสินค้าตามประเภทสินค้า รวมถึงให้กรุงเทพมหานครสามารถกำกับดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล ไม่ให้ผู้ค้านอกบัญชีหรือผู้ค้าจรเข้ามาเพิ่มจำนวนผู้ค้าในถนนข้าวสาร ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สร้างรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการค้าย่านถนนข้าวสาร และพื้นที่โดยรอบ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ม.ค.2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ค.2563 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ระยะทาง 400 ม. กว้าง 16 ม. ปริมาณพื้นที่ 6,400 ต.ร.ม.

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยการดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารและถนนเยาวราช เป็นจุดแลนด์มาร์กให้สวยงาม เริ่มนำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารเป็นที่แรก ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 91 คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 18 พ.ค.นี้ ซึ่งเร็วกว่าสัญญา 10 วัน และในวันที่ 20 พ.ค.นี้ สำนักงานเขตพระนครจะจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาทำความสะอาดถนนทั้งเส้น ส่วนการกลับมาทำการค้าในพื้นที่ หากอยู่ในสถานการณ์ปกติและดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถเปิดทำการค้าได้เลย แต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงต้องติดตามสถานการณ์ไปก่อน อาจจะกำหนดการเปิดช่วงวันที่ 1 ก.ค.นี้ หรือ 1 ส.ค.นี้

 

เบื้องต้นประชาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารได้ออกแบบแผงค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านสักเจาะ ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า โดยมีรูปแบบลักษณะของแต่ละร้านต่างกันออกไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและหาสปอนเซอร์เพื่อจัดหางบประมาณมาจัดทำแผงค้า

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพระนครเคยสำรวจผู้ค้าพบว่ามีจำนวน 250 ราย พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาจจะพิจารณาขยายเวลาทำการค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้ทำการค้าเวลา 12.00 -24.00 น. อาจแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้ารายเดิมในถนนข้าวสารและผู้ค้ารายใหม่ที่จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน