ศปม.กำชับทุกหน่วยนับถอยหลังรับมือผ่อนปรนระยะที่ 2

ศปม.กำชับทุกหน่วยนับถอยหลังรับมือผ่อนปรนระยะที่ 2

ศปม.กำชับทุกหน่วยนับถอยหลังรับมือผ่อนปรนระยะที่ 2

รูปข่าว : ศปม.กำชับทุกหน่วยนับถอยหลังรับมือผ่อนปรนระยะที่ 2

ผบ.ทหารสูงสุด/หัวหน้า ศปม.สั่งปรับแผนเพิ่มความเข้มข้น รองรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 เน้นชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการ-ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการร่วมกันอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (15 พ.ค.2563) พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร) เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการปฏิบัติ เพื่อเตรียมรองรับการประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค. ซึ่งจะประกาศใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

หัวหน้า ศปม.ได้กำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้แก่ ชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ และชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง ได้เพิ่มความถี่ในการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดบริการ และประชาชนที่ใช้บริการ ขอให้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการป้องกันหลักอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่จงใจฝ่าฝืน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมาก

รวมทั้ง ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรค และจุดตรวจควบคุมการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการจัดชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและความไม่สงบ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ให้มีการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อลดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน