สุดเจ๋ง! ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบ "จิ้งจกนิ้วยาว" ชนิดใหม่ของโลก

สุดเจ๋ง! ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบ "จิ้งจกนิ้วยาว" ชนิดใหม่ของโลก

สุดเจ๋ง! ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบ "จิ้งจกนิ้วยาว" ชนิดใหม่ของโลก

รูปข่าว : สุดเจ๋ง! ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบ "จิ้งจกนิ้วยาว" ชนิดใหม่ของโลก

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบ "จิ้งจกนิ้วยาว" ชนิดใหม่ของโลกจากพื้นที่เขาหินแกรนิต อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (15 พ.ค.2563) ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.นที อำไพ นักวิจัย และ ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า ทีมวิจัยได้ค้นพบ “จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา” ซึ่งเป็นจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลกจากพื้นที่เขาหินแกรนิต อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช โดยงานวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC)

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จิ้งจกนิ้วยาวสกุล Cnemaspis จัดอยู่ในวงศ์ Gekkonidae ซึ่งจิ้งจกในสกุลนี้มีความหลากหลายสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายงานการค้นพบชนิดใหม่อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 17 ชนิดในประเทศไทย ซึ่งชนิดใหม่ที่รายงานครั้งนี้มีชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ว่า จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา Cnemaspis lineatubercularis Ampai, Wood, Stuart & Aowphol, 2020

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาอาศัยในบริเวณเขาหินแกรนิต โดยมีถิ่นที่อยู่อาศัยย่อย (microhabitats) คือ ซอกหินหรือเพิงหินขนาดใหญ่บริเวณใกล้ลำธารและน้ำตกทั้งวัยอ่อน (juvenile) และตัวเต็มวัย (adult) ซึ่งการซ่อนตัวตามซอกหินหรือเพิงหินทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถหลบหนีจากศัตรูผู้ล่าได้ง่าย โดยสัตว์ในวงศ์ Gekkonidae นี้ มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ เช่น การควบคุมแมลงที่เป็นเหยื่ออาหาร

ดังนั้น การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย เช่น เขาหินแกรนิตบริเวณลำธารและน้ำตก จะทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ให้ความหลากหลายของจิ้งจกกลุ่มนี้ในประเทศไทย

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ดร. นที อำไพ และ ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงานวิจัยร่วมกับ Dr. Perry L. Wood Jr. จาก Department of Biological Sciences and Museum of Natural History, Auburn University และ Dr. Bryan L. Stuart จาก North Carolina Museum of Natural Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลอ้างอิง

Ampai N., Wood Jr. P.L., Stuart B.L., and Aowphol A. 2020. Integrative taxonomy of the rock-dwelling gecko Cnemaspis siamensis complex (Squamata, Gekkonidae) reveals a new species from Nakhon Si Thammarat Province, southern Thailand. ZooKeys 932: 129–159. https://doi.org/10.3897/zookeys.932.50602

 

กลับขึ้นด้านบน