ฝ่ายค้านติวเข้ม ส.ส.19-26 พ.ค.นี้ เตรียมอภิปราย พ.ร.ก.

ฝ่ายค้านติวเข้ม ส.ส.19-26 พ.ค.นี้ เตรียมอภิปราย พ.ร.ก.

ฝ่ายค้านติวเข้ม ส.ส.19-26 พ.ค.นี้ เตรียมอภิปราย พ.ร.ก.

รูปข่าว : ฝ่ายค้านติวเข้ม ส.ส.19-26 พ.ค.นี้ เตรียมอภิปราย พ.ร.ก.

ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่าด้วย วางกรอบการอภิปรายไว้ 5 กลุ่มใหญ่ พร้อมติวเข้ม ส.ส.อภิปราย 19-26 พ.ค.นี้ โดยพรรคเพื่อไทยพิจารณาส่ง "นายพินิจ จันทรสุรินทร์" ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จังหวัดลำปาง

วันนี้ ( 15 พ.ค. 2563) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ที่จะเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ทันทีที่เปิดสมัยประชุมว่า  ขณะนี้ได้แบ่งงานให้ 6 พรรคฝ่ายค้าน พร้อมกับให้ ส.ส. แสดงเจตจำนงในการอภิปราย ว่าจะอภิปรายใน พ.ร.ก.ฉบับใด ประเด็นอะไร


โดยพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีการแสดงความจำนงมาแล้วเกือบ 60 คน วันอังคารนี้จะปิดการแสดงความจำนงในการอภิปราย จากนั้น 19-26 พฤษภาคมจะเข้าสู่กระบวนการประชุมผู้ที่จะอภิปรายเพื่อติวเข้ม วางตัวบุคคลที่เหมาะสมในการอธิบายแต่ละประเด็น ซึ่งได้วางเนื้อหาไว้ 5 กรอบใหญ่

  • กลุ่มที่ 1 งบประมาณ 6 แสนล้านบาท กับการเยียวยาประชาชน
  • กลุ่มที่ 2 เรื่องเงิน 4 แสนล้านบาทกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  • กลุ่มที่ 3 จะเป็นเรื่องงบฯ 5 แสนล้านกับการปล่อยกู้ sme
  • กลุ่มที่ 4 เรื่องงบฯ 4 แสนล้านกับการให้แบงค์ชาติซื้อตราสารหนี้ 
  • กลุ่มที่ 5 ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 2563

นายสุทิน กล่าวย้ำอภิปรายทวงถามต่อรัฐบาล เช่น เรื่องความจำเป็นในการกู้เงิน และเงื่อนไขการกู้ที่ไหนอย่างไร  รวมถึงแผนงานในการใช้เงินกู้ว่าจะส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ ยังตั้งข้อสังเกตวงเงินการกู้จำนวนมากมายที่เกินเพดานของกฎหมาย และหากเศรษฐกิจไม่ฟื้นจะนำเงินจากแหล่งใดมารับมือกับวิกฤตโคงิด-19 หากเกิดการระบาดขึ้นอีก ยังถามถึงความคุ้มค่าของการซื้อตราสารหนี้ รวมถึงการวางระบบเยียวยาประชาชน  เนื่องจากก่อนหน้านี้พรรคฝ่ายค้านเคยเสนอแนะให้ใช้วิธีการเกลี่ยงบประมาณปี 2563  และปรับการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ใหม่


เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยตามข้อเสนอของฝ่ายค้านในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาและติดตามการใช้งบประมาณเกี่ยวกับโควิด-19  ทำให้อาจไม่สามารถตั้งขึ้นได้  ซึ่งทางฝ่ายค้านก็ได้เตรียมแผนรองรับ ด้วยการเตรียมตั้งกระทู้ถาม หรือการเสนอเป็นญัตติด่วนให้ที่ประชุมสภาพิจารณา 


นอกจากนี้นายสุทินยังเปิดเผยว่าสำหรับการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปางนั้น พรรคเพื่อไทยพิจารณาส่ง "นายพินิจ จันทรสุรินทร์" ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบิดาของนายอิทธิรัตน์ ส.ส.เขต4 จังหวัดลำปาง ที่เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด  โดยแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาฐานเสียงในพื้นที่และคว้าชัยชนะในเขตเลือกตั้งครั้งนี้ได้ พร้อมย้ำว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่ยึดครองมายาวนาน อีกทั้งยังมีสมาชิกพรรคในพื้นที่อย่างหนาแน่น  แต่ก็ยอมรับหนักใจจากบทเรียนการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมา ที่อ้างอิงถึงการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งกับพรรครัฐบาลที่มีอำนาจรัฐ

กลับขึ้นด้านบน