คลังเชื่อรัฐบาลช่วยคนไทยทุกคนจากผลกระทบ COVID-19 แล้ว

คลังเชื่อรัฐบาลช่วยคนไทยทุกคนจากผลกระทบ COVID-19 แล้ว

คลังเชื่อรัฐบาลช่วยคนไทยทุกคนจากผลกระทบ COVID-19 แล้ว

รูปข่าว : คลังเชื่อรัฐบาลช่วยคนไทยทุกคนจากผลกระทบ COVID-19 แล้ว

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยรัฐบาลออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ครอบคลุมทุกกลุ่ม ครบทั้ง 66 ล้านคนทั่วประเทศแล้ว

วันนี้ (16 พ.ค.2563) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังปิดระบบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.คอม ว่า ผู้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ที่ยังประสบปัญหาจากการลงทะเบียน สามารถติดต่อสาขาธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรุงไทย ถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ซึ่งอาจมาจากการขาดทักษะการทำธุรกรรมออนไลน์ จำนวน 1.7 ล้านคน และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการรัฐ หลังหักรายชื่อออกจากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน แรงงานอิสระ แรงงานในระบบเกษตรกร จะเหลือประมาณ 2.4 ล้านคนนั้น กระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

เช่นเดียวกับ กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ได้รับผลระทบฉุกเฉิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มดังกล่าว เร็วๆ นี้

เร่งปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร

นายลวรณ กล่าวอีกว่า ขออภัยผู้ถูกตัดสิทธิ์ จากการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.คอม เพราะมีรายชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ กระทรวงการคลังได้ดึงข้อมูลปรับปรุงใหม่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว และจะนำรายชื่อดังกล่าว กลับมาพิจารณาสิทธิ์จ่ายเงินเยียวยาหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้น มีผู้ผ่านเกณฑ์และเตรียมโอนรับเงินเยียวยากลุ่มนี้ ประมาณ 4.7 แสนคน พร้อมกับผู้ผ่านเกณฑ์จากกลุ่มต่างๆ รวม 14.2 ล้านคนในสัปดาห์หน้า

พร้อมย้ำว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในรูปแบบมาตรการต่างๆ ตั้งแต่มาตรการแจกเงินเยียวยา ลดค่าน้ำค่าไฟ ยืดเวลาชำระภาษี ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาตรการชะลอการเลิกจ้าง ตลอดจนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จึงเชื่อว่าประชาชนทุกคนทั้ง 66 ล้านคน ได้รับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

กลับขึ้นด้านบน