โรงเรียนบนดอยปรับตัวเรียนทางไกล จ.เชียงราย

โรงเรียนบนดอยปรับตัวเรียนทางไกล จ.เชียงราย

โรงเรียนบนดอยปรับตัวเรียนทางไกล จ.เชียงราย

รูปข่าว : โรงเรียนบนดอยปรับตัวเรียนทางไกล จ.เชียงราย

การเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านทีวีดิจิตอลและทีวีดาวเทียม ทำให้โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ใน จ.เชียงราย ต้องพบกับความท้าทาย ทั้งอุปกรณ์ และปัญหาการสื่อสารด้านภาษาไทย ควบคู่กับมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง COVID-19

สมจิตร มูลลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ที่โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลอุปกรณ์นักเรียนที่จะใช้จัดการเรียนการสอน พบว่าที่บ้านนักเรียน ยังขาดอุปกรณ์ที่จะเรียนออนไลน์ และสอนทางไกล เช่น ไม่มีโทรทัศน์ บางหลังไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง อีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาไทย มีเด็กอีกจำนวนมากยังมีปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาไทย จึงทำให้ครูที่เปรียบเสมือนผู้ปกครองทำหน้าที่ช่วยเด็กนักเรียน

โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า เเม้จะเปิดโรงเรียนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ แต่ยังคงมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น มาตรการเว้นระยะห่าง ทุกคนต้องสวมหน้ากาก และลดจำนวนนักเรียนมาโรงเรียนโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เช้า และ บ่าย เพื่อลดความแออัดจำนวนนักเรียน

สำหรับข้อเสนอของโรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาขุนต้า มีนักเรียนทั้งหมด 90 คนทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง และห่างไกล จึงต้องปรับรูปแบบทดลองการเรียนให้เกิดประโยชน์กับเด็กในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

 

กลับขึ้นด้านบน