เด็กชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

เด็กชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

เด็กชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

รูปข่าว : เด็กชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

เด็กนักเรียนตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ด้าน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตื่นตัวและให้ความสนใจทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมวันแรก ซึ่งหลายคนไม่มีความพร้อมและขาดแคลนอุปกรณ์ โรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดครูลงพื้นที่เพื่อจัดกลุ่มการเรียนรู้ตามบ้านของนักเรียน

วันนี้ (18 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่และคุณครูโรงเรียนบ้านด่าน ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วยกันปรับจูนหาช่องสัญญาณการถ่ายทอดทีวีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามบ้านของนักเรียนและพบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ เนื่องจากเป็นกล่องดาวเทียมรุ่นเก่า ทำให้การทดลองเรียนทางไกลวันแรก นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเรียนตามตารางสอนที่เริ่มในเวลา 08.30 น.

 

 

ความห่างไกลของพื้นที่และที่ตั้งของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย - กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร ไม่ถึง 10 กิโลเมตร ทำให้การรับสัญญาณดาวเทียมมีปัญหาประกอบกับครอบครัวนักเรียนกว่าครึ่งมีฐานะยากจน จึงไม่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ ทำให้ผู้ปกครองกังวลว่าบุตรหลานจะไม่ได้เรียนเต็มที่

 

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ที่กระจายอยู่ใน 5 หมู่บ้าน กว่า 500 คน เริ่มทดลองเรียนทางไกล โดยครูจัดให้นักเรียนแต่ละหมู่บ้านมารับใบงานและตารางสอนที่ศาลาประชาคม โดยมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อควบคุมโรค ก่อนจะกระจายไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน

จัดกลุ่มเรียนที่บ้านนักเรียนที่มีความพร้อม

ขณะที่กลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาสจะถูกนำมาเรียนรวมกันที่บ้านนักเรียนที่มีความพร้อม ซึ่งการทดลองเรียนทางไกลวันแรก ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือความไม่พร้อมของอุปกรณ์และเว็บไซต์ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV ล่ม ทำให้ไม่สามารถเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

 

 

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านด่าน เป็นหนึ่งในโรงเรียนตามแนวชายแดนกว่า 200 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่เริ่มทดลองเรียนทางไกลวันแรก

 

 

ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งได้สำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองพบว่าร้อยละ 80 มีความพร้อมในการเรียนทางไกล และมีร้อยละ 12 ที่เป็นกลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีอยู่กว่า 3,000 คน ที่ต้องจัดครูลงไปสอนตามบ้าน เพื่อไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการศึกษาในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

กลับขึ้นด้านบน