สรุป 5 แนวทางเยียวยา TCAS รอบ 3 ยุติปมเห็นต่าง "มธ.-คณะวารสารฯ"

สรุป 5 แนวทางเยียวยา TCAS รอบ 3 ยุติปมเห็นต่าง "มธ.-คณะวารสารฯ"

สรุป 5 แนวทางเยียวยา TCAS รอบ 3 ยุติปมเห็นต่าง "มธ.-คณะวารสารฯ"

รูปข่าว : สรุป 5 แนวทางเยียวยา TCAS รอบ 3 ยุติปมเห็นต่าง "มธ.-คณะวารสารฯ"

ปัญหาความผิดพลาดของการประกาศผล TCAS รอบที่ 3 ของคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ล่าสุด ได้ข้อสรุปแล้ว 5 แนวทาง ยุติปัญหาความเห็นต่างระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะวารสารศาสตร์ฯ

วันนี้ (18 พ.ค.2563) รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุป 5 แนวทาง กรณีเยียวยาผู้สมัครทั้ง 197 คน จากการประกาศผล TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนผิดพลาด จากการดึงคะแนนวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ หรือ PAT7

5 แนวทางเยียวยาผู้สมัคร 197 คน ผล TCAS รอบ 3

สำหรับ 5 แนวทางดังกลล่าว ประกอบด้วย 1. อนุญาตให้ผู้สมัครสละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 4 ได้ โดยมีผู้ต้องการสละสิทธิ์ประมาณ 20 กว่าคน 2.สามารถไปเรียนในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยได้ หากมีคะแนนใกล้เคียง 3.สามารถไปเรียนในโครงการ Thammasat Frontier School ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในช่วงแรกแบบไม่มีคณะหรือหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามเป้าหมายชีวิต มีทั้งหมด 11 หลักสูตร ในจำนวนนี้ มีคณะวารสารศาสตร์ฯด้วย

4.อนุญาตให้คนที่สอบติดในคณะหรือมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ ในรอบที่ 3 แต่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ กลับไปรับสิทธิ์เข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประสานมหาวิทยาลัยนั้นๆ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.ให้ และแนวทางสุดท้าย คือยืนยันเรียนในคณะวารสารศาสตร์ฯเหมือนเดิม

คาดว่าเหลือคนต้องการเรียนในคณะวารสารฯ 110 คน

โดยแนวทางทั้งหมดนี้ ได้หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวารสารศาสตร์ฯ รวมทั้งเชิญผู้สมัครทั้ง 197 คนและผู้ปกครองมารับฟังรายละเอียดดังกล่าว เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า ทั้ง 5 แนวทางนี้ จะมีคนที่ต้องการเรียนในคณะวารสารศาสตร์ฯ เหลือประมาณ 110 คน ซึ่งอาจารย์ยืนยันว่าจำนวนดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้

สำหรับแนวทางป้องกันปัญหาในปีการศึกษาหน้า จะว่าจ้างโปรแกรมเมอร์แห่งใหม่ 2 บริษัท และส่งคะแนนดิบที่ยังไม่ได้คำนวณให้ทั้ง 2 บริษัทและคณะต่างๆ จากนั้นทั้ง 3 ส่วนจะส่งคะแนนที่คำนวณแล้วมายังมหาวิทยาลัย เมื่อคะแนนทั้ง 3 ส่วนตรงกันจึงจะส่งให้ ทปอ. เพื่อความถูกต้อง

กลับขึ้นด้านบน