โรงเรียนนำร่องออกแบบการศึกษา

โรงเรียนนำร่องออกแบบการศึกษา

โรงเรียนนำร่องออกแบบการศึกษา

รูปข่าว : โรงเรียนนำร่องออกแบบการศึกษา

โรงเรียน และชุมชนบ้านปะทาย ร่วมออกแบบสร้างนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งนักเรียน และครูเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หรือจนกระทั่งเปิดเทอม ระบบการศึกษาแนวใหม่นี้อาจจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับโรงเรียนอื่นๆ

วันนี้ (19 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปะทาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ช่วยกันต่อจิ๊กซอว์ไม้ โดยไม่กำหนดผลลัพธ์ว่าสุดท้ายจะออกมาในรูปแบบใด เพื่อให้เด็กทุกคนสร้างจินตนาการโดยไร้ข้อจำกัด เป็นหนึ่งในหลักจิตวิทยาศึกษา หรือ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งโรงเรียนและท้องถิ่นออกแบบร่วมกัน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้

สอนแค่ 4 วิชา เน้นฝึกคิด - แก้ปัญหา

โรงเรียนบ้านปะทายจะกำหนดวิชาการสอนเพียง 4 วิชา คือคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาการบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem Based Learning) โดยจะเน้นให้นักเรียนฝึกคิด, ร่วมกันแก้ปัญหา, ร่วมกันทดลองโดยไม่เน้นการท่องจำ แต่ผลลัพธ์ในการสอบตลอด 7 ปีที่เน้นการเรียนรูปแบบใหม่ กลับชี้วัดว่านักเรียนมีพัฒนาการมากว่าการเรียนในระบบแบบเดิม

 

โควิด-19 ไม่กระทบ เรียนออนไลน์ได้

ในช่วงการระบาดโควิด-19 นวัตกรรมของโรงเรียนก็เน้นการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และประเมินผลทุกสัปดาห์ โดยผู้ปกครองเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม และแม้จะเปิดเทอมหลักสูตรก็สามารถปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้รองรับของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

1 ในโรงเรียนนำร่อง "ปฏิรูปการศึกษา"

โรงเรียนบ้านปะทาย อยู่ในโครงการนำร่อง เพื่อปฏิรูปการศึกษาที่จะให้โรงเรียนเป็นอิสระ บริหารจัดการตัวเอง มีการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันออกแบบการศึกษา เพื่อผลิตคนคุณภาพที่ตอบโจทย์พื้นที่เองนำร่องใน 6 จังหวัด ครอบคลุมจากเหนือสู่ใต้ได้แก่ สตูล ศรีสะเกษ ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และปัจจุบันกำลังขยายไปยัง 24 โรงเรียนใน จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน