รองนายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาผักตบชวา ก่อน มิ.ย. นี้

รองนายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาผักตบชวา ก่อน มิ.ย. นี้

รองนายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาผักตบชวา ก่อน มิ.ย. นี้

รูปข่าว : รองนายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาผักตบชวา ก่อน มิ.ย. นี้

“พลเอกประวิตร” สั่งทุกหน่วยงานรัฐร่วมกับภาคประชาชน เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เตรียมรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ให้เสร็จก่อนเดือนมิถุนายนนี้

วันนี้(20 พ.ค.2563) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา และตรวจเยี่ยมการทำงาน เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ก่อนลงพื้นที่สำรวจปัญหาบริเวณท่าน้ำวัดทรงคนอง

 


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเป็นปัญหาที่รัฐบาลใส่ใจให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเตรียมรับมือปัญหาผักตบชวาก่อนช่วงน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 ซึ่งตามรายงานการสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พบการสะสมในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยงเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัดจำนวน 128 จุด ได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบ จำนวน 13 จุด กรมชลประทาน จำนวน 75 จุด กรมเจ้าท่า จำนวน 13 จุด และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 จุด โดยเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้


ส่วนปัญหาผักตบชวาสะสมในแม่น้ำท่าจีน ได้กำชับให้นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีนอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้รองนายกรัฐมลตรี ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม อาทิ จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งเป็นแนวทางการนำผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน