"เยียวยา 5,000" คืบหน้าร้อยละ 99 โอนเงินแล้ว 14.2 ล้านคน

"เยียวยา 5,000" คืบหน้าร้อยละ 99 โอนเงินแล้ว 14.2 ล้านคน

"เยียวยา 5,000" คืบหน้าร้อยละ 99 โอนเงินแล้ว 14.2 ล้านคน

รูปข่าว : "เยียวยา 5,000" คืบหน้าร้อยละ 99 โอนเงินแล้ว 14.2 ล้านคน

โฆษกกระทรวงการคลัง เผยดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท คืบหน้าร้อยละ 99 มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านคน โอนเงินแล้ว 14.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้

วันนี้ (21 พ.ค.2563) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ค.2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 99 ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ 2.4 แสนคน โดยมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านคน มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 รายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22.3 ล้านคน มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านคน ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านคน และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนคน

คาดโอนเงินเยียวยาครบถ้วนในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านคน โอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยมีรอบการโอนวันที่ 21 พ.ค.2563 จำนวน 2.3 แสนคน และวันที่ 22 พ.ค.2563 จำนวน 4.4 แสนคน ซึ่งบัญชีของผู้รับจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ

ดังนั้น สำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยียวยา โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

จำแนกกลุ่มไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7 ล้านคน

นายลวรณ กล่าวว่า กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านคน จำแนกเป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4.8 ล้านคน ผู้ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ 1 ล้านคน ผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ 9 แสนคน และกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ 3 แสนคน

ก.คลัง เตรียมส่ง SMS แจ้งผู้ขอทบทวนสิทธิ

ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นคน จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนคน เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้ และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 6 หมื่นคน

สำหรับผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และ 3 จำนวน 1.6 แสนคน กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค.2563

กลับขึ้นด้านบน