ชุมชนเขตคลองสามวา ทวงคืนบึงคู้บอนไว้รับน้ำให้คน กทม.

ชุมชนเขตคลองสามวา ทวงคืนบึงคู้บอนไว้รับน้ำให้คน กทม.

ชุมชนเขตคลองสามวา ทวงคืนบึงคู้บอนไว้รับน้ำให้คน กทม.

รูปข่าว : ชุมชนเขตคลองสามวา ทวงคืนบึงคู้บอนไว้รับน้ำให้คน กทม.

ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) เขตคลองสามวา กทม. ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. เพื่อให้ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศ พ.ร.ฏ. กำหนดเขตเวนคืนที่ดิน จัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่

วันนี้ (22 พ.ค.2563) ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) เขตคลองสามวา กทม. ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดิน จัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ


เอกสารร้องเรียนระบุว่า จากการที่ตัวแทนชาวบ้านลงพื้นที่ ตรวจสอบที่ดิน ผังบริเวณการจัดทำพื้นที่แก้มลิงคลองคู้บอน ตามที่สำนักการระบายน้ำได้กำหนดขอบเขตรูปแบบโครงการ ให้สำนักการโยธาออกประกาศกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เทียบกับระวางที่ดินแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม

พบว่า ที่ดินในพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนบางส่วน มีการนำรถบรรทุกดินและรถแบคโฮเข้ามาในพื้นที่ มีการถมดิน ปรับหน้าดิน ไถต้นไม้ทิ้ง และมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ในบริเวณดังกล่าว เป็นแปลงย่อย ๆ เพื่อการจัดสรร

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ เตรียมประกาศกำหนดเขตพื้นที่เวนคืนที่ดิน เพื่อทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน หากปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปอีก จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกาศกำหนดเขตเวนคืนที่ดินเพื่อทำบึงรับน้ำคลองคู้บอน กระทบต่องบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ที่อาจสูงขึ้นจนไม่สามารถเวนคืนที่ดิน เพื่อใช้ในการทำบึงรับน้ำได้

และกระทบต่อแผนงานกรุงเทพมหานครในการจัดหาพื้นที่รับน้ำ(แก้มลิง) ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9


นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบึงรับน้ำคลองคู้บอนยังมีเหตุพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับชาวบ้านชุมชนริมคลองบางชัน ที่ถูกปิดกั้นทางเดินเข้าออกจากที่ดินสู่ถนนสาธารณะ และการถมดินสูงล้อมรอบบ้านของชาวบ้านอีก

พื้นที่บริเวณบึงรับน้ำคู้บอนนี้ เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดหาพื้นที่ลุ่มต่ำ ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเป็นบึงรับน้ำหรือแก้มลิง ในการชะลอน้ำมากักเก็บไว้ชั่วคราวก่อนจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยต่อไป

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เป็นพื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมมีขนาด 130 ไร่ รองรับน้ำได้ 870,000 ลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ 4 เขต คือ เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตสายไหม และเขตมีนบุรี ที่มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคนอาศัยอยู่

 

กลับขึ้นด้านบน