กทม.เพิ่มมาตรการคุม "คาเฟ่สัตว์" ห้ามสัมผัส งดป้อนอาหาร

กทม.เพิ่มมาตรการคุม "คาเฟ่สัตว์" ห้ามสัมผัส งดป้อนอาหาร

กทม.เพิ่มมาตรการคุม "คาเฟ่สัตว์" ห้ามสัมผัส งดป้อนอาหาร

รูปข่าว : กทม.เพิ่มมาตรการคุม "คาเฟ่สัตว์" ห้ามสัมผัส งดป้อนอาหาร

กทม.เพิ่มมาตรการควบคุม คาเฟ่สุนัข-แมว และสัตว์ประเภทต่างๆ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ห้ามสัมผัส งดป้อนอาหาร และปิดทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมพิจารณามาตรการเพิ่ม สำหรับคาเฟ่สุนัข แมว และสัตว์ประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 • แยกบริเวณรับประทานอาหารกับบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสัมผัสสัตว์โดยตรง เช่น การอุ้มสัตว์ และการเอาหน้าเข้าใกล้สัตว์
 • ระหว่างการชมสัตว์ ผู้ให้บริการต้องมีการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการพูดคุย ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ตะโกน เพื่อลดการเกิดละอองฝอยจากน้ำลาย
 • งดการให้ผู้ใช้บริการป้อนอาหาร/ให้อาหารสัตว์

 

 • ก่อนและหลังเข้าบริเวณชมสัตว์ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณชมสัตว์
 • ปิดทำความสะอาดและระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง
 • ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูล เพื่อการติดตามสอบสวนโรค
 • ถ้าสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษาและจำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น
 • ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
 • ทำความสะอาดสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หลังปิดบริการเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • เมื่อใช้บริการที่ต้องถอดรองเท้า ต้องให้มีระบบที่วางรองเท้าที่ง่ายต่อการจัดเก็บไม่ให้เกิดความสับสน จัดหาถุงใส่รองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง และมีเจลแอลกอฮอล์บริการในบริเวณดังกล่าว

อย่างไรตามได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเร่งตรวจสอบว่าในพื้นที่มีจำนวนคาเฟ่สัตว์แต่ละประเภทเท่าไร เพื่อจะได้ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน