4 รพ.เอกชน งดให้เครดิตการบินไทย พนักงานต้องจ่ายเอง

4 รพ.เอกชน งดให้เครดิตการบินไทย พนักงานต้องจ่ายเอง

4 รพ.เอกชน งดให้เครดิตการบินไทย พนักงานต้องจ่ายเอง

รูปข่าว : 4 รพ.เอกชน งดให้เครดิตการบินไทย พนักงานต้องจ่ายเอง

โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง งดรับใบส่งตัวจากการบินไทย หากพนักงานต้องการเข้ารับการรักษา ต้องสำรองจ่ายเอง

วันนี้ (23 พ.ค.2563) แหล่งข่าวจากการบินไทยระบุว่า ฝ่ายสำนักการแพทย์ (IM) ได้ชี้แจงกับพนักงานว่า ขณะนี้มีโรงพยาบาลระงับการให้เครดิต และระงับการส่งตัวผู้ป่วยของบริษัท คือ โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่หากเกิดการเจ็บป่วยจะไม่สามารถใช้ใบส่งตัวบริษัทไปทำการรักษาได้ แต่หากต้องการเข้ามารับการรักษาได้ จะต้องเตรียมเงินสดไปจ่ายเอง

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ตามปกติแล้วพนักงานการบินไทย จะต้องนำใบส่งตัวจากฝ่ายบุคคล ก่อนไปรักการรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากไปรักษาที่โรงพยาบาลเอง พนักงานต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่บริษัท โดยจะเบิกคืนได้ร้อยละ 50 สำหรับการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน

ขณะนี้พนักงานอาจจะต้องแก้ปัญหาไปก่อน ด้วยการใช้บริการโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีเครือข่ายกับการบินไทย และยังไม่ได้มีการประกาศงดรับใบส่งตัว

ทั้งนี้ สิทธิการรักษาพยาบาลจะครอบคลุมถึงสามี ภรรยา และบุตร โดยเบิกได้ตามสิทธิ ส่วนพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว ก็สามารถมาตรวจและรับยาได้ที่ฝ่ายสำนักการแพทย์ การบินไทย

กลับขึ้นด้านบน