โพลชี้ 10 พฤติกรรม New Normal ของคนไทยจาก COVID-19

โพลชี้ 10 พฤติกรรม New Normal ของคนไทยจาก COVID-19

โพลชี้ 10 พฤติกรรม New Normal ของคนไทยจาก COVID-19

รูปข่าว : โพลชี้ 10 พฤติกรรม New Normal ของคนไทยจาก COVID-19

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 10 อันดับ “New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์ COVID-19” พบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปมากที่สุด 71.05% โดยเน้นเลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัย และปรับการเลือกพาหนะเดินทาง

วันนี้ (24 พ.ค.2563) การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยต้องปรับเปลี่ยนไปซึ่งบางอย่างกลายเป็น New Normal หรือความปกติใหม่เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์ COVID-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,064 คน (สำรวจทางออนไลน์ ประกอบกับการโทรศัพท์สอบถามเหตุผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ระหว่างวันที่18-22 พ.ค.2563 สรุปผลได้ ดังนี้

 “10 พฤติกรรม New Normal” ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

อันดับ 1 การท่องเที่ยว 71.05%

เลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค การเลือกพาหนะเดินทาง ฯลฯ

อันดับ 2 ช้อปปิ้ง เดินห้างสรรพสินค้า 61.18%

ต้องระมัดระวังตัว ไปเมื่อจำเป็น ลดจำนวนครั้งที่ไป มีสิ่งป้องกัน พกเจลล้างมือ ฯลฯ

อันดับ 3 การเดินทาง 59.68%

ป้องกันตัวเองเมื่อใช้รถสาธารณะ ตื่นเช้ากว่าเดิม พกเจลแอลกอฮอล์ เดินทางเมื่อจำเป็น ฯลฯ

 

อันดับ 4 ปาร์ตี้ สังสรรค์ 59.40%

ลดการปาร์ตี้ สังสรรค์ ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังตัวมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 5 การดูแลตัวเองเพื่อป้องกัน COVID-19 56.39%

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด สุ่มเสี่ยง ฯลฯ

อันดับ 6 การซื้อของกินของใช้ 47.27%

เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย เลือกของที่มีประโยชน์ราคาไม่แพง ฯลฯ


อันดับ 7 การทำบุญ บริจาค 46.43%

เลือกสถานที่ที่สะอาด ไม่แออัด ไปในวาระสำคัญหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น ใช้วิธีการโอนเงิน ฯลฯ

อันดับ 8 การดูแลสุขภาพตัวเอง 45.39%

เอาใจใส่สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารเสริม วิตามิน ปรึกษาแพทย์ ฯลฯ

อันดับ 9 การเลือกอาหารการกิน 45.11%

เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ภาชนะปิดมิดชิด ทำทานเอง ฯลฯ

อันดับ 10 การประกอบอาชีพ/การหารายได้ 42.39%

สู้งาน ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน เน้นความปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ฯลฯ

 

 

กลับขึ้นด้านบน