"ธนกร" ชี้แจง "อลงกรณ์" เข้าใจคลาดเคลื่อนปมเยียวยาเกษตรกร

"ธนกร" ชี้แจง "อลงกรณ์" เข้าใจคลาดเคลื่อนปมเยียวยาเกษตรกร

"ธนกร" ชี้แจง "อลงกรณ์" เข้าใจคลาดเคลื่อนปมเยียวยาเกษตรกร

รูปข่าว : "ธนกร" ชี้แจง "อลงกรณ์" เข้าใจคลาดเคลื่อนปมเยียวยาเกษตรกร

"ธนกร" ยกเอกสารกระทรวงการคลังชี้แจง "อลงกรณ์" ยืนยันการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยา เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ เชื่ออาจเข้าใจคลาดเคลื่อน แนะทำความเข้าใจ เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ประชาชน

วันนี้ (24 พ.ค.2563) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาดพิงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อข้าราชการประจำที่เป็นเกษตรกรให้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยระบุว่า กระทรวงการคลังดำเนินการถูกต้อง มีเอกสารหลักฐานชัดเจน ไม่อยากตอบโต้ เนื่องจากนายอลงกรณ์คงไม่มีเจตนา และเข้าใจคลาดเคลื่อน

ยกเอกสาร ก.คลัง ขึ้นชี้แจงเยียวยาเกษตรกร

นายธนกร ยังระบุว่า ขอทำความเข้าใจ โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง สรุปใจความสำคัญ ดังนี้


1. ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ กับฐานข้อมูลที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ 2 ฐานข้อมูล คือฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการเยียวยาฯ 5000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการที่รับราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญ โดยได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรฯ พึงระมัดระวังไม่ให้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวยังมีงานประจำและได้รับเงินเดือนเป็นปกติ

2. การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องดำเนิน การให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563

3. การโอนเงินของ ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้กับเกษตรกรตามข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของเกษตรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้น

แนะทำความเข้าใจ - ยึดประโยชน์ประชาชน

นายธนกร ระบุอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตนเองทุ่มเททำงานหนักมาก เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจกัน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

กลับขึ้นด้านบน