เช็กความพร้อม "ศูนย์เด็กเล็ก" ลุ้นผ่อนปรนระยะ 3

เช็กความพร้อม "ศูนย์เด็กเล็ก" ลุ้นผ่อนปรนระยะ 3

เช็กความพร้อม "ศูนย์เด็กเล็ก" ลุ้นผ่อนปรนระยะ 3

รูปข่าว : เช็กความพร้อม "ศูนย์เด็กเล็ก" ลุ้นผ่อนปรนระยะ 3

อธิบดีกรมอนามัย แนะมาตรการเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนผ่อนปรนคุม COVID-19 ย้ำต้องจัดจุดรับส่ง คัดกรองเข้มงวด ทำความสะอาด และรวมกลุ่มย่อยไม่เกิน 6 คน

วันนี้ (25 พ.ค.2563) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ว่า มาตรการที่ใช้อาจเป็นการแยกกลุ่มของแต่ละคน เช่น ของเล่น รวมทั้งจัดห้องแยกสำหรับกรณีสงสัยติดเชื้อ มีการวัดไข้ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง การสื่อสารกับผู้ปกครอง และการทำความสะอาดพื้นที่

 

กรมอนามัย แนะนำผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อทำความเข้าใจกับครู เตรียมความพร้อม และฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ กำหนดจุดรับส่ง เตรียมพร้อมอุปกรณ์ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ จัดทำอาหารที่ถูกสุขอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากพบสงสัยติดเชื้อต้องแจ้งแพทย์เข้าตรวจวินิจฉัยทันที

ต้องล้างมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งที่ย้ายกลุ่มเด็กในการทำกิจกรรม ระหว่างกลุ่มให้เว้นระยะห่างกัน

สำหรับครูและผู้ดูแลเเด็ก แนะนำว่าหากครูมีอาการเจ็บป่วย หรือมีประวัติเสี่ยงให้หยุดงานและพบแพทย์ สวมหน้ากากอนามัย ใส่ Face Shield ก่อนปฏิบัติงาน ทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน และกิจกรรมทั้งหมดต้องเว้นระยะห่าง จัดกลุ่มย่อยของเด็กไม่เกิน 6 คน


ขณะที่ผู้ปกครอง แนะนำว่าหากเด็กมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดเรียนและพบแพทย์ กินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำความสะอาดร่างกายและล้างมือเมื่อกลับถึงบ้าน เตรียมของใช้ที่จำเป็นของลูกเพื่อสับเปลี่ยน เช่น หน้ากากผ้า และไม่ไปในพื้นที่ที่คนแออัด

ทั้งนี้ การทำงานร่วมกันของ 4 กระทรวงหลัก ทั่วประเทศมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกือบ 30,000 แห่ง ในจำนวนนี้ 20,000 กว่าแห่งอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดทำแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการทั้งหมด โดยเฉพาะการคัดกรองบริเวณจุดรับส่งเด็ก ส่วนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเอกชนอยู่ระหว่างจัดทำวีดีโอแนะนำมาตรการต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองประเมินผลและส่งมาที่กรมอนามัย เช่น การสวมหน้ากาก

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน