นายกฯ ตั้ง 9 คกก.ติดตามแก้ปัญหาการบินไทย วิษณุนั่งประธาน

นายกฯ ตั้ง 9 คกก.ติดตามแก้ปัญหาการบินไทย วิษณุนั่งประธาน

นายกฯ ตั้ง 9 คกก.ติดตามแก้ปัญหาการบินไทย วิษณุนั่งประธาน

รูปข่าว : นายกฯ ตั้ง 9 คกก.ติดตามแก้ปัญหาการบินไทย วิษณุนั่งประธาน

นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย 9 คน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน

วันนี้ (26 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ส่วนกรรมการฯ ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรมม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, น.ส.รื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ได้แก่ เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน, ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล, กลั่นกรอง ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่การร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย, ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ ครม.มอบหมาย และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ครม.เป็นระยะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. มีมติยื่นศาลล้มละลายให้ “การบินไทย” ฟื้นฟูกิจการ 

การบินไทยตั้งบอร์ดใหม่ 4 คน มีผลวันนี้ 

คมนาคมยอมถอยคุมแผนฟื้นฟู "การบินไทย" 

 

กลับขึ้นด้านบน