"สกล วรรณพงษ์ " นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืน ในวาระ 4 ปี

"สกล วรรณพงษ์ " นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืน ในวาระ 4 ปี

"สกล วรรณพงษ์ " นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืน ในวาระ 4 ปี

รูปข่าว : "สกล วรรณพงษ์ " นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืน ในวาระ 4 ปี

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งผลปรากฎว่า นายสกล วรรณพงษ์ อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนต่อไป​

แต่ก็มีผู้ทักทวงถึงคุณสมบัติความเหมาะสม​ จนทำให้มีการตรวจสอบกันเป็นระยะเวลา​ 3 เดือนทุกอย่างแล้วเสร็จและมีการลงนามจาก​ ดร.ก้องศักด​ ยอดมณี​ ผู้ว่าการ​ กกท.เมื่อวันที่​ 25​ พ.ค. 63

จึงส่งผลให้นายสกล​ วรรณ​พงษ์​ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย​ ดำรงแหน่งตามวาระคราวละ​ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ (ระหว่างวันที่​ 23​ กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์​ 2567)

        สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้​

1. นายสกล​ วรรณพงษ์​ นายกสมาคมฯ​
2. นายวิชิต​ เชี่ยวเวช​ อุปนายก​
3. พลเอก พินิจ​ โจมพรม​ อุปนายก​
4. นายชัยรัตน์​ รัตนสุภากร​ อุปนายก​
5. พลเรือตรี วศิน​ บุญเนื่อง​ อุปนายก​
6. นายทศพร เหรียญเจริญ​ อุปนายก​
7. นางสาวชยธรธารารักษ์​ เหรัญญิก​
8. นางสาวอรรัมภา เรืองปัญญาวุฒิ​ นายทะเบียน​
9. นายกฤตภาส ศรีพัทยากร  ประชาสัมพันธ์​
10.นางสาวโศภิศรา​ ทิพยมณฑล​ เลขาธิการและปฏิคม
11. นายคมกริช​ ฆ้องนำโชค​ กรรมการ​
12. นางสาวชมพูนุท​ พรสิบ กรรมการ​
13. นายศรีทัศน์​ วิรัสวา  กรรม​การ​
14. นายมนัสชน​ สุจจิตร์จูล กรรมการ​
15. นายสุวิทย์​ เม่นแย้ม​ กรรมการ​
16. นายธนพล กรรมการ​
17. นายดนัย​ ลิ้มรสสุข​ กรรมการ​
18. นายเติมเพชร​ สุขคณาภิบาล  กรรมการ​
19. นางปิยะธิดา​ นุกูลธรประกิต​ กรรมการ

นายสกล​ วรรณ​พงษ์​ นายกสมาคมกีฬายิงปืนคนใหม่​ เผยว่า​ จากการแสดงวิสัยทัศน์ในวันเลือกตั้งนั้นอยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงสมาคมยิงปืนให้เกิดความก้าวไกลและพัฒนาไปกว่าเก่า​ โดยเฉพาะต้องเร่งพัฒนา​บุคลากร แยกเป็นนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน, เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ​ นอกจากนั้นก็จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เช่นสมรรถภาพทางกาย, จิตวิทยา,โภชนาการ, เวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

นอกจากนี้ นาย สกล ยังบอกว่า สมาคมต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ, การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ, การปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นนักกีฬาที่มีสปิริต และมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย, การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์สนามยิงปืนให้พร้อมใช้งานและได้มาตรฐานสากล, พัฒนากีฬายิงปืน ไปสู่กีฬาอาชีพ​ และสิ่งสุดท้ายสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคี และบริหารงานด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นตั้งใจ

กลับขึ้นด้านบน