ภัยแล้งกระทบหนักอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง น้ำน้อยสุดในรอบ 15 ปี

ภัยแล้งกระทบหนักอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง น้ำน้อยสุดในรอบ 15 ปี

ภัยแล้งกระทบหนักอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง น้ำน้อยสุดในรอบ 15 ปี

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบหนักอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง น้ำน้อยสุดในรอบ 15 ปี

ปัญหาภัยแล้งทำให้อ่างเก็บน้ำประแสร์ใน จ.ระยอง มีน้ำน้อยที่สุดในรอบ 15 ปีตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนโดยหยุดส่งน้ำตั้งแต่กลางเดือน พ.ค.แล้ว เพราะเหลือน้ำเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น

วันนี้ (26 พ.ค.2563) นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เปิดเผย ตั้งแต่สร้างเขื่อนมากว่า 15 ปี ปีนี้ปริมาณน้ำน้อยที่สุดตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา จากปัญหาภัยแล้งโดยในปีที่ผ่านมา (2562) มีฝนตก 784 มิลลิเมตรจากค่าเฉลี่ย 1,533 มิลิเมตรต่อปี และมีแนวโน้มน้ำน้อยถึงสิ้นปีหากฝนยังตกน้อย

 

ปัจจุบันมีน้ำในอ่างเหลือเพียง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเขื่อน 295 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน้ำใช้การได้เพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้นจึงหยุดส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมาทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

 

ขณะที่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานมีฝนตกมาเสริมบางส่วน โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ส่วนประปาหมู่บ้านในพื้นที่และพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำก็ได้จัดสรรอุปกรณ์สูบส่งเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน