ราชกิจจาฯ ประกาศ "สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร" ล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ "สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร" ล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ "สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร" ล้มละลาย

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศ "สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร" ล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศาลล้มละลายกลาง มีคำพิพากษาแล้วให้ สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลาย

วันนี้ (27 พ.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ล.577/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร จําเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2562

จําเลย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่-(เดิมเลขที่ จ. 4709/2557) มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 99/30 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค.พ.ศ.2563
พรทิพย์ วรรณทอง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ขณะที่เฟซบุ๊กเพจ สมาคมผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ได้เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า ขอชี้แจงเรื่องสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร ที่ถูกศาลสั่งล้มละลายนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดนัดจตุจักรแต่อย่างใด ตลาดนัดจตุจักรดำเนินงานบริหารโดยกรุงเทพมหานครมหานคร ไม่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนสมาคมผู้ประกอบการค้าฯนั้นเป็นการรวมตัวของผู้ค้าภายในตลาดจดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมภายในตลาด เรื่องนี้ศาลมีคำสั่งตั้งแต่ปี 2562  การที่ศาลสั่งล้มละลายเป็นการดำเนินงานผิดพลาดของตัวสมาคมผู้ประกอบการค้าฯ ไม่เกี่ยวกับตลาดหรือผู้ค้าในตลาดแต่อย่างใด เพียงแต่ตัวสมาคมผู้ประกอบการค้าฯ จะหมดสภาพความเป็นสมาคมฯ เท่านั้น

ตอนนี้ก็มีผู้ค้าในตลาดได้รวมตัวกันจดจัดตั้งสมาคมขึ้มมาใหม่ ใช้ชื่อว่าสมาคมผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ซึ่งไม่เกี่ยวกับสมาคมที่ศาลสั่งล้มละลายแต่อย่างใด และตลาดนัดจตุจักรก็ยังค้าขายได้ปกติพ่อค้าแม่ค้าสบายใจได้

 

 

กลับขึ้นด้านบน