"นาที" แนะเร่งรัดโครงการ SHA - ผุดแพลตฟอร์มรับท่องเที่ยว

"นาที" แนะเร่งรัดโครงการ SHA - ผุดแพลตฟอร์มรับท่องเที่ยว

"นาที" แนะเร่งรัดโครงการ SHA - ผุดแพลตฟอร์มรับท่องเที่ยว

รูปข่าว : "นาที" แนะเร่งรัดโครงการ SHA - ผุดแพลตฟอร์มรับท่องเที่ยว

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แนะรัฐบาลเร่งดำเนินการโครงการ SHA และสร้างแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติว่ามีความสะดวกและปลอดภัย

วันนี้ (29 พ.ค.2563) นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยการเงิน 4 ฉบับ รวมวงเงิน 1.98 ล้านล้านบาทว่า ขออภิปรายในเรื่องของเงินก้อนที่ 2 เพราะว่าก้อนแรก 600,000 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องการเยียวยาประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และของสาธารณสุขอีก 45,000 ล้านบาท สมาชิกสภาฯ หลายคนได้อภิปรายไปจำนวนมากแล้ว จึงขออภิปรายงบประมาณ ก้อนที่ 2 ซึ่งมีจำนวนเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องในการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพ การยกระดับของสินค้า การผลิตและการบริการ รวมถึงการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงให้โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนได้มีความสะดวก มีความปลอดภัย

คาดไทยเป็นที่แรกต่างชาติสนใจเที่ยว

ในปัจจุบัน มีโรคอุบัติใหม่มาเกี่ยวข้อง ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของจุดแข็งที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและนานาชาติว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศ ที่มีระบบสาธารณสุขดูแลได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย หากสามารถเปิดบ้านเมืองเปิดเมืองได้ คาดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกๆ ที่ต่างชาติจะให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยว

ส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยว ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวที่ร่วมจัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งมาออกแบบในเรื่องของนิว นอร์มอล หรือการปฏิบัติตัวตนใหม่ในเรื่องของการไปท่องเที่ยวว่าจะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในทุกประเด็นและทุกผู้ประกอบการที่จะให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว การกินอาหาร และอื่นๆ ซึ่งมีความพยายามที่จะดึงผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมโครงการจำนวนมาก

เร่งรัดโครงการ SHA สร้างความเชื่อมั่น

นางนาที กล่าวอีกว่า โครงการ SHA ควรทำให้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะในปัจจุบัน แม้ว่าในต่างประเทศจะยังไม่เปิดให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่คนไทยอาจจะเริ่มท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งทราบว่าวันนี้ มีการประชุม ศบค.อาจจะมีการปลดล็อก หรือผ่อนปรนให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นตัวการันตีองค์กร หรือผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ จะทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการมีความปลอดภัย และหลังจากนั้น เมื่อมีการเปิดการท่องเที่ยวทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะทำให้เป็นจุดแข็งที่คนอยากจะท่องเที่ยวจะนึกถึงประเทศไทยเป็นที่แรก

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเรื่องที่จะทำให้โครงการนี้มีประโยชน์และเกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องร่วมมือกันการซ่อม และการสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอีกหลายองค์กร ซึ่งการซ่อมและการสร้าง เพื่อให้การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศ มีองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มีทรัพยากร จึงต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีในเรื่องของพื้นที่การท่องเที่ยวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแลอยู่ รวมถึงสินค้าโอทอป ที่ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย รวมถึงกระทรวงคมนาคม ซึ่งการท่องเที่ยว ถ้าน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดี อย่างน้อยตรงนี้เป็นตัวชี้วัดว่าการเข้าถึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เร่งสร้างแพลตฟอร์มรองรับการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ยังมีแพลตฟอร์มที่จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงได้มากที่สุด ซึ่งขอฝากรัฐบาลให้ทำแพลตฟอร์มให้เร็วที่สุด เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มใหญ่ค่อนข้างเปลี่ยนไปและลำบาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจำกัดคนในสถานที่ท่องเที่ยว ในร้านอาหาร หรือแม้แต่รถตู้ รัถบัส ก็ต้องมีจำนวนลดลง ถ้าเขามาท่องเที่ยวแล้ว ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มที่่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำและให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย หรือต่างประเทศเข้ามาได้ดูว่าเมื่อไหรที่ประเทศไทยเปิดให้การท่องเที่ยว เราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนดี ซึ่งในวันนี้สู้กันด้วยเรื่องของโซเชียล หรือสิ่งที่ดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ เป็นการช่วยให้คนที่จะมาท่องเที่ยวเข้าถึงได้

นางนาที กล่าวอีกว่า ในเรื่องของเงิน วันนี้ มีเงิน 400,000 ล้านบาทแล้ว แต่ในเรื่องสำคัญในเรื่องของคนยังมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา เรามีมัคคุเทศก์น้อย มีคนมาท่องเที่ยว 15 คนขึ้นไป จึงจะสามารถใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ แต่วันนี้อยากจะขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การที่คนมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ 50 คนขึ้นไป ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนต้องสร้างมัคคุเทศก์ให้มาก เพราะไม่มีใครจะรู้เยอะเท่ากับชุมชนของตัวเอง ซึ่งจะสามารถอธิบายหรือบอกเล่าให้เข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนได้

ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยว - ผู้ประกอบการ

ขณะเดียวกัน การยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวจากโลคอลสู่โกลบอลเป็นเรื่องที่สำคัญและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะวิถีชีวิตของประเทศไทยในทุกภาคมีความหลากหลายมาก แต่ละภาคจะมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ในเรื่องของการท่องเที่ยว ต่างชาติหรือคนไทยเองอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยในแต่ละภูมิภาค รวมถึงต่างประเทศที่เห็นวิถีชีวิตที่เขาไม่เคยเจอ และการยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ จะทำให้คนที่จะไปเที่ยวได้รับความปลอดภัย ซึ่งจะทำอย่างไรให้เขาคิดถึงประเทศไทยเป็นที่แรกที่เขาจะมาท่องเที่ยว

กลับขึ้นด้านบน