จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 3

จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 3

จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 3

รูปข่าว : จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 3

 

บริหารจัดการเงินกู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 
ในมุมมองของนักวิชาการทั้งด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มองเรื่องการบริหารจัดการเงินกู้จำนวนมหาศาลนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ได้มากที่สุด

 

เบื้องหลังและวิธีคิดแก้ปัญหาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน

 
เบื้องหลังและวิธีคิดจาก พ.ร.ก.กู้เงิน เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาด COVI-19 ในมุมมองของนักวิชาการประเมินอย่างไร และสิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนอะไรบ้าง

 

เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการท่องเที่ยว-การส่งออก

 
COVID-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วทั้งโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งยึดโยงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและภาคการส่งออกเป็นหลัก จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ในมุมมองของนักวิชาการประเมินอย่างไร

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 1

จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 2

 

 

กลับขึ้นด้านบน