สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก. 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก. 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก. 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก. 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.กการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ และ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท

วันนี้ (31 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.50 ที่ผ่านมา หลังการอภิปรายเป็นเวลากว่า 5 วัน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรได้ลงมติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูฯ 1 ล้านล้านบาท ,พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ และ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูฯ 1 ล้านล้านบาท
จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 481 คน
เห็นด้วย 274 คน
ไม่เห็นด้วย 0 คน
งดออกเสียง 207 คน

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ

จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 481 คน
เห็นด้วย 275 คน
ไม่เห็นด้วย 1 คน
งดออกเสียง 205 คน

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ

จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 482 คน
เห็นด้วย 274 คน
ไม่เห็นด้วย 195 คน
งดออกเสียง 12 คน
ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน


ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับ พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน