ตรวจรอบ 2 นศ.จากซาอุดีอาระเบีย ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 คน

ตรวจรอบ 2 นศ.จากซาอุดีอาระเบีย ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 คน

ตรวจรอบ 2 นศ.จากซาอุดีอาระเบีย ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 คน

รูปข่าว : ตรวจรอบ 2 นศ.จากซาอุดีอาระเบีย ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 คน

ผลการตรวจซ้ำกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย พบติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 1 คน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุไม่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเพราะคัดกรองอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน

วันนี้ (3 มิ.ย.2563) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 คน เป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย ผ่านด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม

ซึ่งการตรวจครั้งแรกในวันที่เดินทางมาถึงไม่พบเชื้อ แต่เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ผลยืนยันว่าติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังต้องรอยืนยันผลการตรวจเพาะเชื้อของนักศึกษาอีก 30 คน ที่เดินทางมาพร้อมกัน ซึ่งคาดว่าผลตรวจจะออกมาในวันนี้

อย่างไรก็ตาม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่าแม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่เป็นกลุ่มที่มีการคัดกรองอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ช่วงเดินทางเข้ามายังด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ประกอบกับขั้นตอนการกักตัวแยกออกจากกลุ่มผู้เดินทางทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจึงเป็นไปได้น้อย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 สะสมในจังหวัดสงขลา มีจำนวน 132 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มทั่วไป 44 คน กลุ่มดาวะห์กลับจากอินโดนีเซีย 19 คน กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย 4 คน กลุ่มชาวต่างชาติที่ศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมืองสะเดา 65 คน

กลับขึ้นด้านบน