ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง 14 พนักงานทีมสืบสวนไซเบอร์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง 14 พนักงานทีมสืบสวนไซเบอร์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง 14 พนักงานทีมสืบสวนไซเบอร์

รูปข่าว : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง 14 พนักงานทีมสืบสวนไซเบอร์

เช็กรายชื่อ! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้ง 14 พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วันนี้ (3 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.น.ส.ธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ 2.นางวาสนา สิงห์สร้อย 3.พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ 4.พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ 5.พ.ต.อ.ปฏิญญา จีรชนาสิน 6.พ.ต.อ.จักษ์ ยังให้ผล 7.พ.ต.ท.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์ 8.พ.ต.ท. อลงกรณ์ กนกวรรณ 9.พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน 10.พ.ต.ท.ศุภรฐ โชติจำหงษ์ 11.พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ไหวดี 12.ว่าที่พ.ต.ท.เสกสรรค์ องอาจ 13.ร.ต.อ.อิชยา สิทธิธูรณ์ 14.ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค.2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

กลับขึ้นด้านบน