ขอส่งข้อมูล-ร่วมสอบประวัติแคนดิเดต ศาล รธน.

ขอส่งข้อมูล-ร่วมสอบประวัติแคนดิเดต ศาล รธน.

ขอส่งข้อมูล-ร่วมสอบประวัติแคนดิเดต ศาล รธน.

รูปข่าว : ขอส่งข้อมูล-ร่วมสอบประวัติแคนดิเดต ศาล รธน.

กมธ.สอบประวัติฯ วุฒิสภา ขอประชาชนส่งข้อมูลร่วมตรวจสอบประวัติ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 10 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับมอบหมายจากวุฒิสภาให้มีการตรวจสอบประวัติ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง นายบรรจงศักดิ์ เพื่อประกอบการตรวจสอบดังกล่าว

โดยสามารถส่งข้อมูลให้ประธานกมธ.ฯ ที่ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาหารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ http:/www.senate.go.th ภายในวันที่ 10 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรจงศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.เชียงใหม่ ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง

การทำงาน เคยดำรงตำแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงาน ก่อนมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเมื่อ ปี 2544 จากนั้นดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ปี 2552 และดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปี 2555 กระทั่งรับดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ปี 2561

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน