"คลัง" เตรียมเคาะแจกเงินเที่ยว-เยียวยากลุ่มเก็บตก

"คลัง" เตรียมเคาะแจกเงินเที่ยว-เยียวยากลุ่มเก็บตก

"คลัง" เตรียมเคาะแจกเงินเที่ยว-เยียวยากลุ่มเก็บตก

รูปข่าว : "คลัง" เตรียมเคาะแจกเงินเที่ยว-เยียวยากลุ่มเก็บตก

ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อหาข้อสรุปมาตรการแจกเงินกระตุ้นท่องเทียว พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแจกเงินเยียวยา กลุ่มเก็บตก คนละ 1,000 บาท ( 3 เดือน)

วันนี้ (4 มิ.ย.63) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานโดยมีปลัดกระทรวง 10 กระทรวง เข้าร่วมประชุมติดตามความหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาแล้วมากกว่า 23.5 ล้านคน รวมทั้งพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเก็บตก 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน 1.2 ล้านคน กลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 3 แสนคน ซึ่งมีรายงานจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กลุ่มนี้อาจจ่ายเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงาน จะเสนอจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกงาน แต่ส่งเงินประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จึงไม่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการก่อนหน้าจำนวน ไม่เกิน 6.6 หมื่นคนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยกระทรวงการคลัง จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่มีเลขาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อสรุปจำนวนเงินเยียวยา ที่เหมาะสม สัปดาห์หน้า ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ สรุปจำนวนเงินแล้วเสร็จ คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ ภายในเดือนกรกฎาคม หากมีวงเงินเยียวยาเหลือพอ แต่หากไม่พอ ต้องนำเสนอให้สำนักบริหารหนี้สาธารณะระดมเงินกู้ ก่อนนำมาจ่ายผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

 

ที่ประชุมฯ ยังรับทราบความคืบหน้าการคัดกรองความซ้ำซ้อนรายชื่อกลุ่มเปราะบาง เดือนละ 3,000 บาท (3เดือน) ได้แก่ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ เหลือ 6.9 - 7 ล้านคน จากจำนวน ที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เคยเสนอ 13 ล้านคน ทำให้ ยอดวงเงินที่ใช้ลดลง จากเดิม 3.9 หมื่นล้านบาท ทำให้ ยอดรวมผู้มีโอกาสได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม รวม ประมาณ 9 ล้านคน

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังนัดประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ เพื่อพิจารณารายละเอียดมาตรการฟื้นฟูจากการท่องเที่ยว หลังรัฐบาล เตรียมปลดล็อคประเทศ ระยะที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมโดยจะหาข้อสรุป จำนวนเงิน ที่เหมาะสม และเงื่อนไขการรับสิทธิ์

ก่อนหน้านี้ ททท. เสนอขอใช้เงินกู้ พรก. เพื่อดำเนินแพ็คเกจกระตุ้นท่องเทียว 2 มาตรการ ได้แก่ การสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ดูงานและท่องเที่ยวในประเทศ และแจกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ คนละ 2,000 -​3,000 บาท จำนวน 4 ล้านคน โดนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชำระค่าห้องพัก ร้านอาหาร สปา และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศ

กลับขึ้นด้านบน