สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ล้างมือ 39 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 67%

สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ล้างมือ 39 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 67%

สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ล้างมือ 39 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 67%

รูปข่าว : สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ล้างมือ 39 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 67%

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ 39 ตัวอย่าง พบร้อยละ 67 ไม่ผ่านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข บางยี่ห้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ

วันนี้ (5 มิ.ย.2563) น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ 39 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบคุณภาพระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 17 เม.ย.ที่ผ่านมา จากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ พบ 26 ตัวอย่าง มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งผลิตก่อนมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิตนำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา บางยี่ห้อไม่ระบุวันผลิตและพบ 1 ตัวอย่าง ใช้เมทานอลเป็นส่วนผสมในการผลิต

ส่วนอีก 13 ตัวอย่าง พบปริมาณความเข้มข้นแอลกอฮอล์อยู่ในเกณฑ์ มีทั้งผลิตก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมีผลบังคับใช้และหลังวันประกาศ ไม่ระบุวันผลิต ไม่มีเลขจดแจ้ง เลข อย.ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น นอกจากนี้ ยังพบ 1 ตัวอย่าง ใช้เมทานอลเป็นส่วนผสมในการผลิต ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ

รศ.ภก.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการทดสอบดังกล่าวไม่ได้ตีตราได้ 100% ว่าบริษัทใดดีหรือไม่ดี เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าหลายผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพด้านการผลิต และไม่มีการควบคุมให้ได้มาตรฐาน เพราะบางยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงฯ ทั้งที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน บางยี่ห้อระบุว่ามีแอลกอฮอล์ 75% แต่วิเคราะห์ผลได้เพียง 70% ซึ่งแม้จะผ่านตามประกาศกระทรวง แต่ถือว่ามีปัญหาด้านคุณภาพการผลิต

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน รองผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำผู้บริโภคผู้ขายสังเกตผลิตภัณฑ์ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง วันหมดอายุ และวันที่ผลิตภัณฑ์ หากไม่ครบตามนี้ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ ขณะเดียวกันผู้จำหน่ายจะต้องดำเนินการผลิตให้ครบด้วย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอให้ อย.ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานแอลกอฮอล์ในผู้ประกอบการที่ผลิตนำเข้าหรือขาย เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

กลับขึ้นด้านบน