"เทวัญ" ชงจ่ายเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาท/วัน นาน 3 เดือน

"เทวัญ" ชงจ่ายเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาท/วัน นาน 3 เดือน

"เทวัญ" ชงจ่ายเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาท/วัน นาน 3 เดือน

รูปข่าว : "เทวัญ" ชงจ่ายเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาท/วัน นาน 3 เดือน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ รูปละ 60 บาทต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่พุทธศาสนิกชนออกมาทำบุญตักบาตรลดลง ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือการใช้งบฯ

วันนี้ (5 มิ.ย.2563) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ประชุมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องมาตรการเยียวยาพระสงฆ์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อาจส่งผลให้พุทธศาสนิกชนออกมาทำบุญตักบาตรน้อยลง จึงเสนอเยียวพระสงฆ์รูปละ 60 บาทต่อวัน เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะใช้งบประมาณในส่วนใด และส่งเงินให้ทางวัดเป็นผู้บริหาร โดยขอไปทั้งหมด 91 วัน ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน พร้อมยกตัวอย่างกรณีปี 2552 ที่รัฐบาลขอให้พระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งดบิณฑบาตร เพราะเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย โดยเยียวยาเป็นเงินรูปละ 100 บาทต่อวัน

ให้วัดบริหารจัดการเงินรูปละ 60 บาทต่อวัน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค และการบริหารจัดการภายในวัด

ส่วนเงินเยียวยาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้จัดสรรจากงบประมาณในส่วนการพัฒนาบุคคล เช่น อบรม สัมมนา ดูงาน จำนวน 22 ล้านบาท มาช่วยสนับสนุนวัดไปทั้งหมด 9,000 แห่ง จากวัดในไทยทั้งหมด 42,000 แห่ง และจ่ายได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น อีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนวัดช่วยวัด เป็นกองทุนที่พระสงฆ์สนับสนุนกันเอง มีงบประมาณ 20 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน