สร.ขสมก.ค้านจ้างเอกชนเดินรถ 1.5 พันคัน

สร.ขสมก.ค้านจ้างเอกชนเดินรถ 1.5 พันคัน

สร.ขสมก.ค้านจ้างเอกชนเดินรถ 1.5 พันคัน

รูปข่าว : สร.ขสมก.ค้านจ้างเอกชนเดินรถ 1.5 พันคัน

ประธาน สร.ขสมก.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการจ้างเอกชนมาเดินรถ จำนวน 1,500 คัน

วันนี้ ( 5 มิ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) นำโดย นายบุญมา ป๋งมา ประธาน สร.ขสมก. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการจ้างเอกชนมาเดินรถ จำนวน 1,500 คัน ทั้งนี้ ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดทำแผนปรับปรุงแผนการพื้นฟูกิจการองค์การ (TOR) การจ้างเอกชนมาเดินรถในลักษณะจ้างรถ/คน/น้ำมันเชื้อเพลิง/อู่จอดรถ จำนวน 1,500 คัน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการจ้างเอกชนมาเดินรถจำนวน 1,500 คัน จ้างเดินรถในเส้นทาง 250 กม/วัน/คัน กม.ละ 3.27 บาท เป็นเงิน 9,317.50 บาทต่อวัน รวมเป็นเงิน 13,976,250 บาท/วัน และ 1 เดือน เป็นจำนวนเงิน 419,287,500 บาท

 

ส่วนต่างเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ต้องนำเงินภาษีของประชาชนมาให้กับกลุ่มนายทุน เป็นการแปรรูป ขสมก.เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 กระทรวงคมนาคมได้จัดเวิร์กช็อป (Workshop)แผนปรับปรุงแผนการฟื้นฟูกิจการองค์การ ในวันดังกล่าวไม่มีวาระเรื่องจ้างเอกชนมาเดินรถจำนวน 1,500 คัน หากจะจ้างเอกชนมาเดินรถ กรมการขนส่งทางบก ควรจะเป็นผู้ว่าจ้างเอง ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2559 เพราะ ขสมก. เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งเท่านั้น สหภาพแรงงานฯ จึงไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจ้างเอกชนมาเดินรถโดยให้มีการยกเลิกแผนจ้างรถเอกชนจำนวน 1,500 คัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ความคุ้มค่ากับเงินภาษีของประขาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ 

กลับขึ้นด้านบน