ป.ป.ส.มอบกัญชา 600 กิโลกรัม ให้หน่วยงานศึกษาวิจัย

ป.ป.ส.มอบกัญชา 600 กิโลกรัม ให้หน่วยงานศึกษาวิจัย

ป.ป.ส.มอบกัญชา 600 กิโลกรัม ให้หน่วยงานศึกษาวิจัย

รูปข่าว : ป.ป.ส.มอบกัญชา 600 กิโลกรัม ให้หน่วยงานศึกษาวิจัย

ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลาง 600 กิโลกรัม ให้มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ย้ำยังคงสนับสนุนกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (6 มิ.ย.2563) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ส่งมอบของกลางกัญชาให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 500 กิโลกรัม และให้กับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเเพทย์ และการศึกษาวิจัย

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่านับแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย และโดยที่กัญชายังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ทำให้ในระยะแรกจึงยังไม่มีกัญชาเพื่อที่จะนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยและรวมถึงนำมาสกัดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานขอรับกัญชาของกลางที่มีการจับยึดทั่วประเทศและขออนุญาตในการครอบครองจากสำนักงาน อย. เพื่อการดังกล่าว โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะทำการตรวจหาสารปนเปื้อนทั้งโลหะหนัก ยากำจัดศัตรูพืช และเชื้อรา ก่อนส่งมอบเพื่อแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่ขอรับนำไปใช้ประโยชน์ทราบ ซึ่งถึงปัจจุบันนี้มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนกัญชาเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยรวม 11 หน่วยงาน น้ำหนักกัญชาทั้งสิ้น 2,166 กิโลกรัม

 

ตั้งแต่เดือน พ.ค.2562 ถึงปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอรับกัญชาของกลางที่มีการจับยึดทั่วประเทศและขออนุญาตในการครอบครองจากสำนักงาน อย.รวม 17,928 กิโลกรัม และได้มีการเผาทำลายในส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ไป 1 ครั้งรวม 10,098 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 และในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.2563 นี้ จะมีการเผาทำลายกัญชาส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก 12,000 กิโลกรัม ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

สำนักงาน ป.ป.ส.จะยังคงขอรับกัญชาของกลางที่มีการจับยึดทั่วประเทศและขออนุญาตในการครอบครองจากสำนักงาน อย. เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ดังนั้นหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาใด มีความประสงค์ขอนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน