พิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณต้องยึดตามมติ ครม.

พิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณต้องยึดตามมติ ครม.

พิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณต้องยึดตามมติ ครม.

รูปข่าว : พิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณต้องยึดตามมติ ครม.

รองประธานกรรมาธิการฯ พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 2563 ระบุ ไม่มีความจำเป็นต้องแปรลดโอนงบประมาณ แต่ควรเป็นไปตามมติ ครม. ส่วนฝ่ายค้านเตรียมเช็คลิสต์งบประมาณที่ไม่จำเป็น ตั้งแผนหั่นงบปี 2564

วันนี้ (8 มิ.ย.2563) นายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านออกมาระบุถึงปัญหาที่ประชุมห้ามแปรญัตติปรับลด อาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 144 จึงบังคับใช้กับร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายด้วย

ซึ่งคณะกรรมาธิการต้องมาดูรายละเอียด ว่าการพิจารณาปรับลดสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ทั้งการปรับลดงบดำเนินงานและงบประจำ เช่น งบฝึกอบรม งบประชาสัมพันธ์ งบเดินทางต่างประเทศ อีกส่วนคืองบลงทุนที่ไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 7 เมษายน และที่ไม่สามารถลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งก็อยู่ระหว่างตรวจสอบและคิดว่าผ่านไปได้เรียบร้อย

ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่า การไม่ให้ปรับลดงบ อาจทำให้เกิดปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายวิเชียร กล่าวว่า เนื่องจากการปรับลดงบประมาณเกี่ยวข้องกับส่วนราชการและมติคณะรัฐมนตรี หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดและส่วนราชการยินยอม ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายการนั้น ซึ่งเบื้องต้นก็มีกรรมาธิการแสดงความเห็นแปรญัตติหลายคน แต่ขณะนี้การพิจารณายังไม่มีการลงมติ โดยพิจารณาคืบหน้ามาถึงมาตรา 4

ทั้งนี้มีรายงานจากในกรรมาธิการว่า กระบวนการมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการแปรญัตติปรับลดงบประมาณ เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณในวงเงิน 88,000 ล้านบาทไปแล้ว และไม่สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้ ซึ่งการแปรญัตติปรับลดงบประมาณในส่วนใดส่วนหนึ่ง จะทำให้เกิดส่วนต่างที่เหลือขึ้นมา ซึ่งปกติแล้วหากเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีทั่วไป งบที่ถูกตัดจะถูกนำไปรวมในกองกลาง

แต่ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายไม่มีกองกลางสำหรับงบประมาณที่ถูกตัด แล้วไม่สามารถนำไป เพิ่มให้โครงการอื่น ๆ ได้เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ที่ห้ามแปรญัตติเพิ่ม จึงคาดว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่มีการเสนอมา ขณะที่ฝ่ายค้านก็เตรียมเช็คลิสต์งบประมาณที่ถูกตัด ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ส่วนราชการยอมรับว่าไม่จำเป็น และจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับลดในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในโอกาสต่อไป

กลับขึ้นด้านบน