จังหวัด-ราชการ ของบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทะลุ 3.7 แสนล้าน

จังหวัด-ราชการ ของบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทะลุ 3.7 แสนล้าน

จังหวัด-ราชการ ของบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทะลุ 3.7 แสนล้าน

รูปข่าว : จังหวัด-ราชการ ของบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทะลุ 3.7 แสนล้าน

เลขาสภาพัฒนฯ เผย 55 จังหวัด-ส่วนราชการ ของบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทะลุ 3.7 แสนล้าน จากเงินกู้ 4 แสนล้าน คาดต้นเดือน ก.ค. ครม.อนุมัติเงินก้อนแรก ยืนยันพิจารณารัดกุม ส.ส.แบ่งคนละ 80 ล้าน ทำไม่ได้

รศ.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนฯ หรือ สศช. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของบประมาณจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่า ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ วันที่ 5-15 มิ.ย. คณะทำงานจะเริ่มสกรีนโครงการ โดยเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอต่ออนุกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการกลั่นกรอง จากนั้นวันที่ 15 มิ.ย.ถึงสิ้นเดือนนี้ อนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาคัดเลือกโครงการเสนอต่อ ครม.

ซึ่งคาดว่าวันที่ 2 ก.ค. หรือวันที่ 7 ก.ค. จะเริ่มเสนอโครงการต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้โครงการต่างๆ เริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้

สำหรับกลุ่มโครงการที่คณะทำงานแนะนำให้กลับไปแก้ไขในชั้นแรก สามารถส่งโครงการเข้ามาพิจารณาอีกครั้งภายในวันที่ 9 ก.ค. หรือหน่วยงานที่จะเสนอโครงการใหม่ เช่น อบต. อบต. หรือท้องถิ่น ที่ต้องผ่านกระบวนการประชาคม ก็สามารถเสนอโครงการเข้ามาภายในวันที่ 9 ก.ค.เช่นกัน

รศ.ทศพร กล่าวว่า ขณะที่มีโครงการทที่เสนอเข้ามายังสภาพัฒนฯ เพื่อพิจารณาในขั้นแรกแล้ว ดังนี้

1. โครงการที่เสนอตามกรอบแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ต้องการสนับสนุนเครื่องมือ แหล่งน้ำ การแปรรูป ตลาดออนไลน์ ฯลฯ โดยมีผู้เสนอมาแล้ว 91 โครงการ วงเงิน 2.2 แสนล้านบาท

2. โครงการตามกรอบเศรษฐกิจฐานราก ที่จังหวัดเป็นผู้เสนอ โดยเสนอมาแล้ว 55 จังหวัด จำนวน 2.8 หมื่นโครงการ วงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท จำแนกได้ดังนี้

-จังหวัด เสนอ 4.1 พันโครงการ วงเงิน 5.3 หมื่นล้านบาท
-อบจ. เสนอ 823 โครงการ วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท
-เทศบาล-อบต. เสนอ 2 หมื่นโครงการ วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท
-ส่วนราชการเสนอผ่านจังหวัด 2.7 พันโครงการ วงเงิน 5.4 หมื่นล้านบาท

สำหรับส่วนราชการ 13 กระทรวง และ 4 หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ เสนอ 115 โครงการ วงเงิน 1.6 แสนล้านบาท

3.โครงการตามกรอบฟื้นฟูการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างกลับไปพิจารณารายละเอียด เช่น กรณีการแจกคูปองเที่ยวตามที่เป็นข่าวแต่ยังไม่เสนอกลับมาที่สภาพัฒนฯ

4.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำนวนหนึ่งจะแทรกอยู่ในโครงการข้อ 2 คือ เศรษฐกิจฐานราก เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำและการสร้างถนนชุมชน เป็นต้น ส่วนที่เสนอมาต่างหากมี 3 โครงการ แต่วงเงินไม่มาก เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเท่านั้น

รศ.ทศพร กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าโครงการที่เสนอมา เฉพาะข้อ 2 เศรษฐกิจฐานราก รวมวงเงินกว่า 3.7 แสนล้านบาท และหากรวมกับโครงการอื่นๆ จะเกินวงเงิน 4 แสนล้านบาท ทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาโครงการในแต่ละระดับ เพื่อให้เหลือโครงการและงบฯภายในวงเงิน 4 แสนล้านบาท และย้ำว่าการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่จะนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสภาพัมนฯ เป็นเพียงการพิจารณาขั้นต้น หรือ Project Idea เท่านั้น ยังไม่ใช่โครงการที่ ครม.อนุมัติวงเงิน 

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ส.ส.เตรียมแบ่งงบฯ ก้อนนี้คนละ 80 ล้านบาท เพื่อกระจายไปยังเครือข่ายในพื้นที่ รศ.ทศพร ยืนยันว่า ทำไม่ได้ และสาเหตุที่เชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าววันนี้ ก็เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เสนอมา ซึ่งสภาพัฒนฯ จะใส่ไว้ในถังข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หากโครงการไหนดูแล้วใช่ก็ขอให้สนับสนุน แต่หากโครงการใดเสี่ยงมีปัญหาหรือมีการแทรกแซงก็ขอให้บอกมายังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมกันตรวจสอบต่อไป

กลับขึ้นด้านบน