เสนอยกระดับ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เทียบเท่ากระทรวง

เสนอยกระดับ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เทียบเท่ากระทรวง

เสนอยกระดับ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เทียบเท่ากระทรวง

รูปข่าว : เสนอยกระดับ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เทียบเท่ากระทรวง

เสนอยกระดับ การรับฟังความเห็นตำรวจของ สนช.ทิศทางการปฏิรูป ความเห็นสนับสนุนยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกระทรวง ยกเลิกการแบ่งชั้นข้าราชการตำรวจระหว่างสัญญาบัตรและประทวน เพื่อให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจอย่างเท่าเทียม

วันนี้ (22 มิ.ย.2558) ตัวแทนตำรวจทั่วประเทศกว่า 1,000 นาย ร่วมแสดงความเห็น แนวทางการปฏิรูปตำรวจซึ่งแนวทางทั้งหมดผ่านการศึกษาจากคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ประเด็นที่ตำรวจแสดงความเห็นโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพคือต้องปรับปรุงคุณสมบัติผู้ที่จะบรรจุต้องผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานวิชาชีพตำรวจให้มีทักษะอย่างน้อยในระดับเทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไป ยกเลิกการแบ่งชั้นข้าราชการตำรวจระหว่างสัญญาบัตรและประทวน เพื่อให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจอย่างเท่าเทียม

การพัฒนาระบบงานสอบสวนและการอำนวยความยุติธรรมในชั้นตำรวจควรยกระดับปรับคุณภาพและค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนให้เท่ากับพนักงานอัยการ รวมถึงปรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้เป็นตำแหน่งเทียบเท่ารองสารวัตรถึงผู้บัญชาการ

ส่วนประเด็นการกระจายอำนาจการบริหาราชการโดยกำหนดให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวง แต่ยังคงใช้ชื่อว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลของตำรวจ เกี่ยวกับความพยายามในการทำให้องค์กรปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะถูกเลือกจากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ กตช.ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามระเบียบ


กลับขึ้นด้านบน