"ชวลิต" ชี้รัฐบาลควรปรับลดงบจัดซื้ออาวุธ แทนลดงบฯ "สธ.-ศธ."

"ชวลิต" ชี้รัฐบาลควรปรับลดงบจัดซื้ออาวุธ แทนลดงบฯ "สธ.-ศธ."

"ชวลิต" ชี้รัฐบาลควรปรับลดงบจัดซื้ออาวุธ แทนลดงบฯ "สธ.-ศธ."

รูปข่าว : "ชวลิต" ชี้รัฐบาลควรปรับลดงบจัดซื้ออาวุธ แทนลดงบฯ "สธ.-ศธ."

"ชวลิต" รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ชี้รัฐบาลควรปรับลดงบประมาณจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ แทนการปรับลดงบกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท เนื่องจากมีความจำเป็น

วันนี้ (9 มิ.ย.63) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...กล่าวถึงการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการว่า ทั้ง 2 กระทรวงฯมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1,300 ล้านบาท กับ กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 4,700 ล้านบาท

นายชวลิตยังกล่าวว่า เมื่อพิจารณางบประมาณในภาพรวมดูเหมือนไม่มากแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็พบว่า จังหวัดต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในส่วนดังกล่าว ดังนั้นกรรมาธิการในซีกของฝ่ายค้านรวมถึงผู้ขอแปรญัตติจึงได้ขอสงวนความเห็นเพื่อนำไปอภิปรายในวาระที่ 2 ในสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะการโน้มน้าวให้สมาชิกฟากรัฐบาลเห็นความจำเป็นของการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

ทั้งนี้ มองว่ายังมีงบประมาณในส่วนอื่นเช่นงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และงบประมาณอื่น ๆ ที่สามารถปรับลดได้แทนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปดำเนินการจัดสรรใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน