คปภ.เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คปภ.เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คปภ.เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รูปข่าว : คปภ.เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563 ที่ จ.เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก พื้นที่เป้าหมาย 3 ล้านไร่ วงเงิน 313.98 ล้านบาท หวังสู้ภัยธรรมชาติ

วันนี้ (9 มิ.ย.2563) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูการผลิตปี 2563 ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ วงเงิน 313.98 ล้านบาท โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 ล้านไร่ และกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกพื้นที่

 


สำหรับพื้นที่ จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่จังหวัดแรกที่ ทาง คปภ. ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูการผลิตปี 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกรจะได้นำองค์ความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติ

โดยทาง คปภ. ได้มีการแบ่งอัตราเบี้ยประกันภัย ข้าวนาปี ปีการผลิตปี 2563 นี้มีความพิเศษที่รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. อัตราเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในส่วนคุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนที่1) อยู่ที่ 97 บาทต่อไร ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. อุดหนุนอีก 39 บาทต่อไร่ ดังนั้นกลุ่มเกษตรดรในกลุ่มนี้จะได้รับประกันภัยฟรี โดยพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ (พื้นที่สีเขียว) ได้รับประกันภัยฟรี ส่วนพื้นที่ความเสี่ยงปานดลาง (พื้นที่สีเหลือง) จ่ายเบี้ยประกันภัย 210 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันเอง 152 บาทต่อไร่ และพื้นที่ความเสี่ยงสูง (พื้นที่สีแดง) จ่ายเบี้ยประกันภัย 230 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี้ยเอง 172 บาทต่อไร่

 


สำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนที่ 2) เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมดตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย โดยพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ (พื้นที่สีเขียว) จ่ายเบี้ยประกันภัย 24 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) จ่ายเบี้ยประกันภัย 48 บาทต่อไร่ และพื้นที่ความเสี่ยงสูง (พื้นที่สีแดง) จ่ายเบี้ยประกันภัย 101 บาทต่อไร (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรมธรรม์ประกันภัยนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ภัยจากช้างป่า โดยความคุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) อยู่ที่ 1,260 บาทต่อไร่ ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนที่ 2) อยู่ที่ 240 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืช หรือโรค ระบาด คุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) และส่วนที่ 2) จะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ และจะได้รับความคุ้มครองจากภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 750 บาทต่อไร่

โดยเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์สามารถทำประกันภัยข้าวนาปีได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ และเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดถาคใต้ สามารถทำประกันภัยข้าวนาปี ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถทำประกันภัยฤดูแล้ง ได้ถึงวันที่ 15 ม.ค.2564 หากต้องการข้อมูลความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายด่วน คปภ.1186

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน