กทม.เร่งเปิดทางน้ำไหลรับฝนตกหนัก

กทม.เร่งเปิดทางน้ำไหลรับฝนตกหนัก

กทม.เร่งเปิดทางน้ำไหลรับฝนตกหนัก

รูปข่าว : กทม.เร่งเปิดทางน้ำไหลรับฝนตกหนัก

ผู้ว่าฯ กทม.ย้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ลดระดับน้ำในคลอง-แก้มลิง 31 แห่ง มาเก็บกักในแก้มลิงชั่วคราว และขุดลอกเปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90

วันนี้ (9 มิ.ย.2563) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม.ในช่วงฤดูฝนว่า ขณะนี้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ และรอยต่อปริมณฑลไว้แล้ว ประกอบด้วยเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช ผักตบชวาในคู-คลอง รวม 1,339 คลอง แล้วเสร็จร้อยละ 91 และขุดลอกคูคลอง 80 คลอง ยาว 100 กิโลเมตร เสร็จแล้วร้อยละ 94 ทําความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอกซอย ความยาวรวม 3,297 กิโลเมตร โดยใช้บุคลากรของสํานักการระบายน้ำและสํานักงานเขต คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้

 

 

 

ขณะเดียวกัน เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ จํานวน 739 แห่ง กําลังสูบรวม 2,380 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยสถานีสูบน้ำมีขีดความสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ 1,079 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ซึ่งจะระบายน้ำท่วมขัง 195 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และลดระดับน้ำในคลอง-แก้มลิง จํานวน 31 แห่ง มาเก็บกักในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อชะลอน้ำท่วม

 

 

 

นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือหน่วย BEST 108 หน่วย และเจ้าหน้าที่ 700 คน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเร่งด่วนในทุกเขต ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำชํารุด อุดตัน และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขัง ผ่านเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร https://www.bangkok.go.th เว็บไซต์สํานักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/, e-mail : ddsbma@gmail.com, Facebook : @BKK_BEST,สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และ Twitter : @bkk_best หรือแจ้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. โทร. 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน