จ่อชงทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน แต่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ

จ่อชงทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน แต่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ

จ่อชงทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน แต่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ

รูปข่าว : จ่อชงทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน แต่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ

กรรมการเฉพาะกิจฯ เตรียมเสนอทดลองยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) 15 วัน ทั่วประเทศ แต่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อสำรวจความพอใจประชาชน

วันนี้ (10 มิ.ย.2563) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า ฝ่ายความมั่นคงเตรียมเสนอทดลองยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศ เป็นเวลา 15 วัน แต่ยังคงบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้ได้รับข้อมูลว่าประชาชนจะรับได้ในกรณีที่มีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ยกเลิกเคอร์ฟิวและใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่ โดยจะไม่มีด่านความมั่นคง ไม่มีการกำหนดเวลาเข้าออกเคหสถาน

ต้องการให้ประชาชนให้เห็นว่าเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายสูงสุดจะเป็นเช่นไร หลังจากนั้นก็จะฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและสังคม

รองผู้บัญชาการทหารบก อธิบายสาเหตุที่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะกฎหมายปกติไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องฉุกเฉินหากมีการแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่ง พ.ร.ก .ฉุกเฉิน สามารถบูรณาการงานได้ อีกทั้งมาตรการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไป แต่หลังการทดลอง 15 วัน ก็ต้องฟังเสียงประชาชนว่ายังต้องการให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่

กลับขึ้นด้านบน