รถร่วมฯ ร้องขอความเป็นธรรมปมปฏิรูปเส้นทางใหม่

รถร่วมฯ ร้องขอความเป็นธรรมปมปฏิรูปเส้นทางใหม่

รถร่วมฯ ร้องขอความเป็นธรรมปมปฏิรูปเส้นทางใหม่

รูปข่าว : รถร่วมฯ ร้องขอความเป็นธรรมปมปฏิรูปเส้นทางใหม่

สมาคมรถร่วมฯ ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายย่อย ในการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถใหม่

วันนี้ (10 มิ.ย.2563) นายวิทยา เปรมจิตร์ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน เปิดเผยก่อนการประชุมร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ เรื่องการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถใหม่ ที่จะมีการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางทั้ง​ 29 เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลออกไปอีก 3 ปี โดยมีข้อเสนอมีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้ขยายเวลายื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

 

 

 

2.ขอให้ใช้รถเก่าต่อไปได้อย่างน้อย 3 ปี 3.ขอให้รัฐจัดหาแหล่งเงินทุน และ 4.ขอให้กระทรวงคมนาคมประสานไปยังกระทรวงพลังงาน ขยายเวลาลดราคาก๊าซ NGV 3 บาท/กิโลกรัม จากเดิมสิ้นสุดเดือน มิ.ย.นี้ ออกไปอีก 3 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

 

อย่างไรก็ตาม สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนได้รับการร้องเรียนจากสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 และรถมินิบัสที่เดินรถในขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และข้อกำหนดต่างๆ ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสภาวะขาดทุน ขาดสภาพคล่อง และทำให้รถหลายๆ สายหยุดการเดินรถ

กลับขึ้นด้านบน