"วรเจตน์" ไขก๊อกตำแหน่งคกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

"วรเจตน์" ไขก๊อกตำแหน่งคกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

"วรเจตน์" ไขก๊อกตำแหน่งคกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

รูปข่าว : "วรเจตน์" ไขก๊อกตำแหน่งคกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ไขก๊อกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หลังเพิ่งได้รับแต่งตั้งจาก ครม.เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ระบุเหตุผลกังวลการทำงานร่วมกับประธานกรรมการ

วันนี้ (10 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระ สุธีวรางกูร โดยระบุว่า "ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฝากแจ้งว่า ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับ"

จากเอกสารดังกล่าวที่นำมาเผยแพร่ ระบุดังนี้ เรียนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ตามที่ครม.ได้มีมติแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามการเสนอของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 นั้น โดยที่ข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนว่าได้มีการเปลี่ยนตัวบุคคล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประกอบกับข้าพเจ้ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ อาจส่งผลทำให้การทำงานร่วมกันไม่อาจเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ข้าพเจ้า จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นตันไป

ข้าพเจ้า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่พยายามผลักดันให้ข้าพเจ้า กลับมารับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอให้ความตั้งใจของสำนักงานในการสร้าง และพัฒนาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองให้จริญทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบรรลุผลสำเร็จ

สำหรับกรณีดังกล่าว เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้ 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ​ 2. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี 4. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 5. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 6. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 7. นายฤทัย หงส์สิริ 8. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ 9. นายอธิคม อินทุภูติ 10. นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

ทั้งนี้ ดร.วรเจตน์ เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาอื่นอีกหลายแห่ง มีชื่อเสียงจากการร่วมก่อตั้งคณะนิติราษฎร์ ที่เสนอแนะการปรับปรุงสังคมในหลายด้าน 

 

กลับขึ้นด้านบน