รถบรรทุกวิ่งถนนพัง เสียหายแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ กว่า 3 กม.

รถบรรทุกวิ่งถนนพัง เสียหายแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ กว่า 3 กม.

รถบรรทุกวิ่งถนนพัง เสียหายแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ กว่า 3 กม.

รูปข่าว : รถบรรทุกวิ่งถนนพัง เสียหายแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ กว่า 3 กม.

ประชาชนที่ใช้ถนนในเส้นทางหลวงชนบท 3020 รอยต่อ จ.ปทุมธานีและ จ.พระนครศรีอยุธยา ร้องทุกข์ถนนพังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทางกว่า 3 กม. เนื่องจากรถบรรทุกหนักวิ่งตลอดเวลา มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

วันนี้(10 มิ.ย.2563) ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ลงพื้นที่สำรวจถนนบริเวณถนนทางหลวงชนบท 3020หรือถนนเลียบคลองขุดใหม่ ช่วงตั้งแต่คลองพิสนธิ์ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จนถึงหน้าวัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร พบว่ามีสภาพถนนชำรุดเสียหายและมีเศษดินหล่นอยู่บนผิวถนน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ แม้จะมีป้ายเตือนจาก อบต.พระยาบันลือ ห้ามรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้แล้วก็ตาม รวมทั้งระดับน้ำในคลองขุดใหม่ลดลง ทำให้ถนนเลียบคลองเกิดทรุดตัว

 


นายชัยชนะ สอนสำแดง ตัวแทนชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่า ที่ผ่านมารถบรรทุกขนดินและหิน ซึ่งละแวกนี้มีบ่อดิน 3-4 แห่ง ใช้เส้นทางกันทั้งวันทั้งคืน ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากฝุ่นและแรงสั่นสะเทือน ถนนทรุดตัวหลายจุดและบางช่วงชำรุดเสียหาย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซม เพราะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน เวลาฝนตกทำให้ลำบากต่อการสัญจรของชาวบ้านอย่างมาก

 


ทีมข่าวประสานงานไปยังนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสอบถามปัญหาถนนชำรุด ซึ่งนางสมทรงกล่าวว่าถนนเส้นนี้กรมทางหลวงชนบทส่งมอบให้กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลแล้ว และทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา พึ่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จไปเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว แต่ต้องชำรุดอีกครั้ง สาหตุคาดว่ามาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางกันจำนวนมาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมให้ฝ่ายพัฒนาชนบท ลงสำรวจความเสียหายและเตรียมนำเรื่องเข้าประชุมที่อบจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหางบประมาณมาซ่อมแซมถนนเพื่อให้ชาวบ้านใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้เร็วที่สุด

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน