สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ อุบลราชธานี ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ อุบลราชธานี ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ อุบลราชธานี ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ

รูปข่าว : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ อุบลราชธานี ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ อุบลราชธานี ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ ระหว่าง ผู้ร้อง ฝ่ายผู้ขายฝากกับผู้ถูกร้อง ผู้รับซื้อฝาก คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาและดำเนินการไกล่เกลี่ย จนคู่กรณีสามารถเจรจาตกลงกันได้

วันนี้ (11 มิ.ย. 2563) ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สคชจ.อุบลราชธานี) นายศิริพร สังวรณ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ นิธิธนพงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ น.ส.ศิริภรณ์ ศรีพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบระหว่าง ผู้ร้อง ฝ่ายผู้ขายฝากกับผู้ถูกร้อง ผู้รับซื้อฝาก โดยผู้ร้องแจ้งว่าได้ชำระเงินเป็นค่าดอกเบี้ยในระหว่างสัญญา ให้แก่ผู้ถูกร้องเป็นเงินจำนวน 180,000 บาท กำหนดสินไถ่กันตามสัญญาเป็นเงินจำนวน 420,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาและดำเนินการไกล่เกลี่ย จนคู่กรณีสามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้ผู้ร้องชำระเงินค่าไถ่ถอนเพิ่มอีก 250,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนขายฝาก) ซึ่งผู้ร้องได้ชำระเงินและไปดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนกันในวันนี้


หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถส่งเรื่องร้องเรียน หรือ ปรึกษากฎหมาย กับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศ หรือ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-142-5128 , 02-142-2076-77 , 02-142-2099 หรือสายด่วน 1157

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน