ชาวบ้านดีใจ กรมชลฯเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ

ชาวบ้านดีใจ กรมชลฯเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ

ชาวบ้านดีใจ กรมชลฯเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ

รูปข่าว : ชาวบ้านดีใจ กรมชลฯเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปร่วมชาวบ้านเห็นด้วยแก้ไขปัญหาน้ำหลาก-น้ำท่วม และภัยแล้งถาวรให้ชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 8,200 ไร่ หลังชาวบ้านต้องทนเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี

วันนี้(12 มิ.ย.2563) ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดบ้านหลวง หมู่ 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ใน ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสรุปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เสนอขอไปยังกรมชลประทาน ตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

 

 


ปัจจุบันโครงการ ได้ศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ พร้อมเดินหน้าตามกระบวนการต่อไป โดยในที่ประชุมชาวบ้านโหล่งขอด ได้ยกมือเห็นด้วยในโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ชาวบ้านต่างดีใจที่จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำหลาก น้ำท่วม และภัยแล้งได้อย่างถาวร ตามที่เสนอขอไปเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้สำรวจข้อมูลพบว่าชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาทิ ทำนา ทำสวน ลำไย มะม่วง และข้าวโพด

 


สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมากรมชลประทานได้ดำเนินการมาตามลำดับตั้งแต่ปี 2542 แต่เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เกินกว่า 500 ไร่ และอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำ EIA เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงาน รวมทั้งเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบการพิจารณาอนุญาตเพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอน เพื่อดำเนินการโครงการตามขั้นตอนต่อไป

 

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ หากผ่านความเห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2566 โดย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด เก็บกักน้ำได้ประมาณ 20.19 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่รับประโยชน์ 8,200 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน