ใครรวยสุด? ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ใครรวยสุด? ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ใครรวยสุด? ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : ใครรวยสุด? ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ครั้งแรก! ป.ป.ช.เปิดเผยทรัพย์สิน และหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผลจากกฎหมายใหม่ แบ่งเป็นตุลาการศาลธรรมนูญคนใหม่ 3 คน และพ้นจากตำแหน่ง 2 คนพบว่า จรัญ ภักดีธนากุลและคู่สมรส มีทรัพย์รวมกันเกือบ 200 ล้านบาท

วันนี้ (12 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะต้องมีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน ที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ป.ป.ช.เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 5 คน แบ่งเป็นกรณีพ้นจากตำแหน่ง 2 คน คือนายนุรักษ์ มาประณีต พ้นจากตำแหน่ง 1 เม.ย.2563 มีทรัพย์สิน 10 ล้านบาทเศษ มีหนี้สินเกือบ 400,000 แสนบาท มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเกือบๆ 3 ล้านบาท ขณะที่คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่า 21 ล้านบาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32 ล้านบาทเศษ และหนี้สิน 345,000 บาท

ขณะที่นายจรัญ ภักดีธนากุล พ้นจากตำแหน่ง 20 เม.ย.2563 มีทรัพย์สิน 11.6 ล้านบาท มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 10.6 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สินเกือบ 200 ล้านบาท มีหนี้สิน 22 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สินทั้งสิ้นมากกว่า 206 ล้านบาท แม้จะมีหนี้สิน 22 ล้านบาทก็ตาม

ส่วนกรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 คน คือ นายวิรุฬห์ แสงเทียน เข้ารับตำแหน่ง 1 เม.ย.2563 มีทรัพย์สิน 17 ล้านบาท หนี้สิน 70,000 บาท มีรายได้ต่อปีเกือบ 10 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สิน 1.5 ล้านบาท หนี้สิน 14,000 บาท มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 2,000 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้นเกือบ 20 ล้านบาท มีหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาท

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เข้ารับตำแหน่งในคราวเดียวกัน มีทรัพย์สินเกือบ 1 ล้านบาท มีหนี้สิน 300,000 บาท รายได้ต่อปีเกือบ 5 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สิน 15 ล้านบาท มีรายได้ต่อปีกว่า 2 แสนบาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท มีหนี้สิน 30,000 บาท

และนายจิรนิติ หะวานนท์ เข้ารับตำแหน่งเช่นเดียวกัน มีทรัพย์สินเกือบ 52 ล้านบาท มีรายได้ต่อปี กว่า 2 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่า 60 ล้านบาท มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1 ล้านบาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 114 ล้านบาท โดยไม่มีหนี้สินแต่อย่างใด

 


 

กลับขึ้นด้านบน