กมธ.ปราบทุจริต เล็งตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

กมธ.ปราบทุจริต เล็งตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

กมธ.ปราบทุจริต เล็งตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

รูปข่าว : กมธ.ปราบทุจริต เล็งตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

กมธ.ปราบทุจริตฯเตรียมพร้อมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขอประชาชนส่งเบาะแสและข้อมูลหากพบการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

วันนี้ (15 มิ.ย.63) พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล และคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวกรณีการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยทางคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องดังนี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) คนชราป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 งบประมาณ 16.3 ล้านบาท

2. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กรณีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ลงมือป้องกันโรคโควิด งบประมาณ 294 ล้านบาทและการจัดซื้อเครื่องอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคCOVID-19 วงเงินกว่า 1,810,440 บาท

3. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเวชภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคCOVID-19 จากบริษัทเอกชนในวงเงินงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เป็นต้น

4. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาสถานประกอบการโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือ State Quarantine ซึ่งมีบุคคลหรือกลุ่มบดคลใช้แอบอ้างกับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา และ จ.ชลบุรี เพื่อเสนอตัวเป็นนายหน้าในการคัดเลือกโรงแรมที่ต้องการเป็น State Quarantine

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการจะได้พิจารณาศึกษาตรวจสอบเรื่องการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการนำวงเงินกู้ไปใช้ตามที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนมีเบาะแสหรือพบการทุจริต ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางคณะกรรมาธิการฯดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 8319182 โทรสาร 02 8319183 หรือช่องทางอีเมลล์ senate9183@gmail.com

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน